Hive Open Mic 127th | Tevazu | No hurt heart/İncinme Gönül (by @okayozdemiroglu)

▶️ Watch on 3Speak


[TR]

Tüm #hiveopenmic topluluğuna selamlar. Öncelikle 127. hafta temasını seçme onurunu bana verdiği için tüm @hiveopenmic ailesine tekrar teşekkür ediyorum. Herkesin katılabilmesi için uzun bir düşünme süresi sonunda herkesin katılabileceğini düşündüğüm için “Tevazu” temasına karar verdim. 

Tevazu için en basit anlamıyla alçak gönüllü olmak diyebiliriz. Ancak bunun dışında tevazu; kişinin kendi itibar derecesinden, kibrinden, benliğinden, egosundan sıyrılarak kendisini evrendeki hiçbir varlıktan daha yüce görmemesi ve üzerine ayaklarını bastığı toprağa bile saygı-sevgi ile davranmasıdır. 

Anadolu’da şöyle bir söz vardır "Turab olmak", yani kendini toprakla eşit olarak görmek. Çünkü yaratılışa göre her insanın özünde toprak vardır. Davranışlarımız ve yaptıklarımız bizi ya çamurlaştırır ya da saf olarak kalırız. Şüphesiz ki evrende bulunan yaratılmış her canlı ve cansız varlık tanrının bir parçasıdır. Şayet bunu bilir ve buna uygun şekilde, yani kibirle değil alçakgönüllü olursak tanrının insandaki yansımasını doğru bir şekilde göstermiş oluruz.

Umarım düşündüklerimin bir kısmını sizlere doğru şekilde aktarabilmişimdir. Bu tema ile ilgili de tanrı dostu Pir Sultan Abdal’ın dilinden dökülen “İncinme Gönül İncinme” nefesini sizlerle paylaşmak istedim. Umarım mütevazı bağlamam ve sesimle yaptığım müziği beğenirsiniz. Hepinize müzik dolu haftalar dilerim…

[TR]

**İncinme Gönül **

Turab olup düştüm toza
İncinme gönül incinme
Tahammül eyle her söze
İncinme gönül incinme

Turablık cümlenin başı
Üstüne atarlar taşı
Daim çiğnenmektir işi
İncinme gönül incinme

Koy sana kötü desinler
Her ayıbına gülsünler
Her gün gıybetin kılsınlar
İncinme gönül incinme

Pir Sultan’ım doğar aylar
Geçinir yoksullar beyler
Herkes kemalini söyler
İncinme gönül incinme

Söz: Pir Sultan
Müzik: Mehmet Koçak (Gerçeki)

Orijinal Müzik;


[ENG]

Greetings to the entire #hiveopenmic community. First of all, I would like to thank the whole @hiveopenmic family again for giving me the honor of choosing the week 127 theme. After a long period of reflection so that everyone can participate, I decided on the "Modesty-Humility" theme, as I thought everyone could participate.

Tevazu (Modesty-Humility) is simply being humble. But other than that, modesty-humility; it is to get rid of one's own dignity, arrogance, self, and ego, not to see himself as higher than any being in the universe and to treat even the land on which he treads with respect and love.

There is a saying in Anatolia "to be Turab", that is, to see oneself as an equal with the land. Because, according to creation, there is soil at the core of every human being. Our actions and actions either muddy us or remain naive. Undoubtedly, every living and non-living being in the universe is a part of God. If we know this and act accordingly, i.e., with humility and not with arrogance, we will be showing the true reflection of God in man.

I hope I have conveyed some of my thoughts to you correctly. Regarding this theme, I wanted to share with you the "No hurt heart" breath (poem) of Pir Sultan Abdal, the friend of god, with you. I hope you enjoy the music I make with my humble binding and voice. I wish you all a week full of music...

Note:I tried to translate it into your language as carefully as possible so that the lyrics of the music are understandable. I hope I didn't make a mistake.

[ENG]

No hurt heart

I became Turab (earth) and fell to dust
Don't get hurt don't get hurt
Endure every Word
Don't get hurt don't get hurt

Turablık (to be soil) is everyone's first goal
They throw stones on it
It's always a job to be trampled
Don't get hurt don't get hurt

Let them call you bad
Let them laugh at your every shame
Let them backbite every day
Don't get hurt don't get hurt

My Pir Sultan is born months
The poor people make a living, gentlemen.
Everyone speaks for themselves
Don't get hurt don't get hurt

Lyrics: Pir Sultan
Composition: Mehmet Koçak (Gerçeki)

Original Music:


[ESP]

Saludos a toda la comunidad de #hiveopenmic. En primer lugar, me gustaría agradecer nuevamente a toda la familia @hiveopenmic por darme el honor de elegir el tema de la semana 127. Después de un largo período de reflexión para que todos puedan participar, me decidí por el tema "Modestia-Humildad", ya que pensé que todos podían participar.

La humildad es simplemente ser humilde. Pero fuera de eso, humildad; es deshacerse de la propia dignidad, la arrogancia, el yo y el ego, no verse a sí mismo como superior a cualquier ser en el universo y tratar incluso la tierra en la que se encuentra con respeto y amor.

Hay un dicho en Anatolia "ser Turab", es decir, verse a uno mismo como un igual con la tierra. Porque, según la creación, hay suelo en el centro de cada ser humano. Nuestras acciones y acciones nos enturbian o siguen siendo ingenuas. Sin duda, todo ser vivo y no vivo del universo es parte de Dios. Si sabemos esto y actuamos en consecuencia, es decir, con humildad y no con arrogancia, estaremos mostrando el verdadero reflejo de Dios en el hombre.

Espero haberte transmitido correctamente algunos de mis pensamientos. Con respecto a este tema, quería compartir con ustedes el aliento (poema) "No hay dolor en el corazón" de Pir Sultan Abdal, el amigo de dios, con ustedes. Espero que disfruten la música que hago con mi humilde encuadernación y voz. Les deseo a todos una semana llena de música...

Nota: Traté de traducirlo a su idioma con el mayor cuidado posible para que la letra de la música sea comprensible. Espero no haber cometido un error.

[ESP]

No hay dolor en el corazón

Me convertí en Turab (tierra) y caí en polvo
No te lastimes no te lastimes
Soportar cada palabra
No te lastimes no te lastimes

Turablık (ser suelo) es el primer objetivo de todos
Le tiran piedras
Siempre siendo pisoteado
No te lastimes no te lastimes

Que te llamen malo
Deja que se rían de cada una de tus vergüenzas
Déjalos murmurar todos los días
No te lastimes no te lastimes

Mi Pir Sultan nace meses
Los pobres se ganan la vida, señores.
Todos hablan por si mismos
No te lastimes no te lastimes

Letra: Pir Sultan
Composición:Mehmet Koçak (Gerçeki)

Música original:0
0
0.000
45 comments
avatar
(Edited)

Exelente presentación amigo tocas ese instrumento muy bonito, tienes una hermosa voz 😃..
Gracias por compartir con nosotros todas las semanas . Me encantó tu presentación

Bendiciones y más exitos ☺️ 🥰✨

0
0
0.000
avatar

Me alegra que te guste mi presentación y mi música, mi querido amigo. Aunque fue difícil para mí cantar, hice lo mejor que pude. Les deseo una semana llena de música...🙏🙏😊😊😊

0
0
0.000
avatar
(Edited)

The host of the week in action, my dear friend, it is a pleasure to greet you and agree with your presentation for this week, whose theme you inspired, you really chose a great theme I congratulate you 👍!!!!

I loved what they say in Anatolia about being Turab, what wise and sacred words, certainly to be the reflection of God on earth we must be in tune with our being and that of other living beings, respecting and treating them with love and equality, as humanity should be today 🙏🌍🌎🌏☮️🕊️💖!

Brother your video was fantastic, I really liked the way you edited it, no doubt you are experienced in the audiovisual theme, besides you interpreted both in song and in execution of the Baglama in an incredible way, you have made a great presentation 🔥🔥🔥!!!!

I take this opportunity to thank you for having translated the song (poem) in English and Spanish as well, what a great gesture on your part 🤜🤛!!!!

My friend without more to add, I thank you on behalf of the community team for bringing us more music from your culture, from your beautiful country that is very well represented on the platform, thank you very much for your amazing contribution to the Hive Open Mic family, I leave you this valuable image that represents our mission and vision, we hope to see you next week again ¡Blessings! ¡You Rock! 🙌😀💛

0
0
0.000
avatar

Değerli dostum @fernanblog sana çok teşekkür ediyorum. Seçtiğim temayı beğenmene sevindim. Temanın herkesi kucaklaması önemliydi. Çünkü kendimizi zaman zaman bizim müzik kültürümüzde yerini bulamadığımız konularla karşılaşıp zorlu bir müzik arayışının içinde buluyoruz. Bu konunun da bizlere tevazunun anlamını tekrar hatırlatması gerektiğini düşündüm.

Bu hafta paylaşım yapan herkes değerli düşüncelerini ve kendi özlerinden bir şeyleri bize söyledi ve söylemeye devam ediyor. Bu da gerçekten mutluluk verici bir durum. Sizler de @hiveopenmic yöneticileri olarak değerli sözleriniz ve yorumlarınızla her hafta bizleri onure ediyorsunuz. Bunun yanında müzik kültürümüzle birlikte coğrafi ve toplum kültürlerimizi de birbirimize aktarabiliyoruz.

Senin özelinde tüm #hiveopenmic topluluk yöneticilerine (@cabelindsay @mipiano @fernanblog @musicandreview
@brujulamusical @daniel2001 @juliopalomo @jesuslnrs) teşekkürler. Güzel yorumlarının bu topluluğa ayrı bir enerji kattığını düşünüyorum. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Müzik dolu haftalar dilerim...


Thank you very much my dear friend @fernanblog. I'm glad you like the theme I chose. It was important that the theme embraced everyone. Because, from time to time, we encounter issues that we cannot find a place in our music culture and find ourselves in a difficult search for music. I thought this topic should remind us again about the meaning of humility.

Everyone who shared this week told us their valuable thoughts and something of their own essence and continues to say it. This is a really happy situation. As @hiveopenmic managers, you honor us every week with your valuable words and comments. In addition to this, we can transfer our geographical and social cultures together with our music culture.

Specially to all #hiveopenmic community managers (@cabelindsay @mipiano @fernanblog @musicandreview)
@brujulamusical @daniel2001 @juliopalomo @jesuslnrs) thanks. I think your nice comments add a different energy to this community. Hope to see you again next week. I wish you a week full of music...


Muchas gracias mi querido amigo @fernanblog. Me alegra que te guste el tema que elegí. Era importante que el tema abarcara a todos. Porque de vez en cuando, nos encontramos con problemas que no podemos encontrar un lugar en nuestra cultura musical y nos encontramos en una búsqueda difícil de la música. Pensé que este tema debería recordarnos nuevamente el significado de la humildad.

Todos los que compartieron esta semana nos contaron sus valiosos pensamientos y algo de su propia esencia y lo sigue diciendo. Esta es una situación realmente feliz. Como gerentes de @hiveopenmic, nos honran cada semana con sus valiosas palabras y comentarios. Además de esto, podemos transferir nuestras culturas geográficas y sociales junto con nuestra cultura musical.

En especial a todos los community managers de #hiveopenmic (@cabelindsay @mipiano @fernanblog @musicandreview)
@brujulamusical @daniel2001 @juliopalomo @jesuslnrs) gracias. Creo que sus buenos comentarios agregan una energía diferente a esta comunidad. Espero verte de nuevo la próxima semana. Les deseo una semana llena de música...

0
0
0.000
avatar

It is with pleasure my dear friend, you really chose wisely the theme and all those who have already been presented managed to connect in a very nice way with humility through music. Something that characterizes this community is that it has great artists who understand and know that this value is essential to share with each other our life experiences and our cultural expressions, no matter where we are from and where we are; we are brothers and we are a big family around the world! 🙏🌍🌎🌏☮️🕊️💖

I am so glad that you enjoy with us and that you are also an exemplary musician, thank you so much for rocking out at Hive Open Mic!! 🙌😀💛

0
0
0.000
avatar

Very nice, I enjoy it.
Thanks for bring this song to the community this week, @okayozdemiroglu.

Take care and God bless you.

0
0
0.000
avatar

Thank you dear friend. I'm glad you liked it. God be with you...🙏🙏👏👏

0
0
0.000
avatar

Wow, loved this! Thank you so much for sharing! Also did you film two videos of yourself and then put them together! It looks super awesome!!

0
0
0.000
avatar

I'm glad you liked it. The video was beautiful, although not exactly what I wanted. This time my video editing was a bit amateurish.😊

0
0
0.000
avatar

What a great performance. Excuse my ignorance, can you tell me the name of that musical instrument. It has an ancient sound to me, very nice.

0
0
0.000
avatar

I'm glad you like my music. The name of the instrument I use is Baglama. It is an instrument that is well known in Anatolia and has similar derivatives. As you can guess, its history is quite old and deep-rooted.😊😊

0
0
0.000
avatar

Saludos @okayozdemiroglu, yo no sé nada de música del medio oriente, pero realmente me gustó mucho tu interpretación! Cómo se llama ése instrumento que tocas?

Concuerdo contigo, ser humilde es no sentirse superior a nadie, al contrario, tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Tu reflexión me llego al corazón, pienso de la misma manera. Un abrazo fraternal.

0
0
0.000
avatar

Gracias @guitarmcy, me alegro de que te guste mi música.

Mi instrumento se llama Baglama. Es un instrumento que se conoce y ejecuta en muchas regiones de esta geografía, concretamente en el Medio Oriente, junto con sus derivados en forma similar. Incluso en algunas comunidades de nuestra región es sagrado y aunque no haya nadie que sepa jugar en casa, Baglama está colgado en una pared de la casa.

La letra de esta música que he preparado para ustedes fue escrita por Pir Sultan, un gran amante de Dios, que es muy popular en la comunidad Alevi, que es una de las comunidades que mencioné. Y las primeras actuaciones musicales se hicieron con la baglama, que se considera sagrada. En el sistema de creencias Alevi Bektashi, las respiraciones (poemas-palabras) cantadas por los amantes de Dios se realizan con el baglama, que se considera sagrado porque tiene un significado místico. Y si bien nos dice que seamos personas morales y virtuosas, también contiene significados místicos y espirituales.

Teşekkürler @guitarmcy müziğimi beğenmene sevindim. 

Enstrümanımın adı Bağlama. Benzer formdaki türevleriyle birlikte bu coğrafyada yani Ortadoğuda bir çok bölgede bilinen ve müzik icra edilen bir enstrümandır. Hatta bölgemizde bazı topluluklarda kutsiyeti vardır ve evde çalmayı bilen olmasa bile Bağlama evin bir duvarında asılıdır. 

Sizler için hazırladığım bu müziğin sözleri de bahsettiğim topluluklardan biri olan Alevi topluluğunda çok sevilen ulu bir tanrı aşığı Pir Sultan tarafından yazılmıştır. Ve ilk müzik icraları kutsal olarak görülen bağlama ile yapılmıştır. Alevi bektaşi inanç sisteminde tanrı aşıklarının söylediği nefesler (şiirler-sözler) tasavvufi bir anlam ifade ettiği için kutsal olarak görülen bağlama ile icra edilir. Ve bizlere ahlaklı ve erdemli insan olmamızı anlatırken bunun yanında tasavvufi ve manevi anlamlar içerir.
0
0
0.000
avatar

Saludos @okayozdemiroglu ! Gracias por la reseña del instrumento y su importancia social y religiosa.

Me parece algo muy interesante el hecho que el Baglama se considere sagrado para el Medio Oriente. Es algo increíble ya que la música en la actualidad ha perdido ésa esencia mística y sagrada con lo sobrenatural, con lo divino.

Admiro mucho las personas como tú que tiene una identidad con su pasado, con su tradición e interpretan la música de sus tierras natales.

Un abrazo fraternal!

Ah por cierto, cuál es la afinación de ése instrumento? Cuántos trastes?

0
0
0.000
avatar

Hola mi querida amiga, Tu lindo comentario y tus pensamientos me hicieron feliz. El número de trastes de notas en mis baglamas varía entre 11 y 21, pero el número de trastes de notas del baglama que usé en este video es 21.
(Perdón por no responder por mucho tiempo.)🙏🙏👏👏

0
0
0.000
avatar

Saludos amigo @okozdemiroglu primero quiero felicitarte por seleccionar este tema Humildad y modestia, segundo por llevar la traducción en varios idiomas y tercero por tu excelente interpretación, tienes una gran voz y tú acompañamiento con el Baglama es extraordinario, las pocas veces que he escuchado canciones acompañada con este instrumento siento que me traen mucha paz, concuerdo contigo cuando dices que hay que ser siempre humilde y no creerse superior a nadie siempre hay algo que aprender, el editaje de tu vídeo muy bueno. Felicitaciones🎶🎶🎶🔥👏👏👏🌟😄🎙️🌿🤗⭐🎧🎤🎙️💐💥💓💫💚💛🧡❤️💜💞

Greetings friend @okozdemiroglu first I want to congratulate you for selecting this song Humility and modesty, second for carrying the translation in several languages ​​and third for your excellent interpretation, you have a great voice and your accompaniment with the Baglama is extraordinary, the few times I have heard songs accompanied with this instrument I feel that they bring me a lot of peace, I agree with you when you say that you have to always be humble and not think you are superior to anyone there is always something to learn, the editing of your video is very good. congratulations

0
0
0.000
avatar

Tu lindo comentario y tus pensamientos me hicieron feliz. Gracias por tomarse el tiempo y agregar valor. (Perdón por no responder por mucho tiempo.)

Your nice comment and thoughts made me happy. Thank you for taking the time and adding value. (Sorry for not replying for a long time.)

0
0
0.000
avatar

Amigo realmente es primera vez que escucho tu trabajo , pero quiero de corazón cel citarte fue muy relajante y refrescante escuchar tu entrada a pesar de no conocer la letra ah también disfrute tu información que hiciste a raíz del comentario hecho por el amigo @guitarmcy . Felicidades y bendiciones estado🤗🌎✨⭐😎👍🌟

0
0
0.000
avatar
(Edited)

Tu lindo comentario y tus pensamientos me enorgullecieron. Gracias por tomarse el tiempo y agregar valor. Su presentación fue genial. 😊👏😊 (Perdón por no responder por mucho tiempo.)

0
0
0.000
avatar
(Edited)

Saludos amigo okozdemiroglu, me gusta la manera en que canta y como e interpreta y ejecuta el instrumento baglama.. mil bendiciones y éxitos para ti amigo..🙏👍🎉🌈🎶🎶🎶🎶🎶🌻💐✨✨

0
0
0.000
avatar

Hola, ☺️ gracias por visitarme que buen tema el de esta semana humildad, cada quien debe tener en cuenta está reflexión para que al fin se entienda que en este mundo todos vivimos diferentes, con forma de pensar que muchas veces exalta conocimiento pero de nada nos sirve si la arrogancia se hace presente es por ello que no hay como la sinceridad y la humildad, que te llena de gracia y de muchas buenas amistades , Bendiciones amigo. Me gustó tu reflexión.

0
0
0.000
avatar
(Edited)

Amigo muy bonita presentación 🆗👍 toca exelente el instrumento se ve difícil pero se que con dedicación y esfuerzo se puede lograr así como usted lo ha logrado , tiene una buena voz amigo gracias por compartir con nosotros 😎🙏😃

0
0
0.000
avatar

Gracias amigo. Por supuesto, cada instrumento tiene sus desafíos. El amor por la música y la sinceridad nos permiten superarlos. Fue valioso para mí escuchar y comentar. Gracias por pasar. Nos vemos.😊😊

0
0
0.000
avatar

Congratulations @okayozdemiroglu! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You made more than 500 comments.
Your next target is to reach 600 comments.
You got more than 500 replies.
Your next target is to reach 600 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

HiveFest⁷ Meetings Contest
HiveFest⁷ - Participate in the Balls of Steel tournament and get a new badge
New badge - LEO Power Up Day - September 15, 2022
0
0
0.000
avatar

wow good to see our Spotlight artist presentation, this is just so lovely... Keep up the good work dear friend. You Rock👍

0
0
0.000
avatar

Greetings dear brother! How Incredible it is to listen to you, it is a song that transmits a lot. Your message of what is the meaning of humility is wonderful, I agree perfectly!
Thank you for the good music. 💯🎶👊🤩🙏🙌👌🎉🍻🎵👏🎼🎊😃

0
0
0.000
avatar

Glad you like it my dear friend. Thanks for stopping by.🙏🙏🙏

0
0
0.000
avatar

Bro that envelope this instrument transmits me something spiritual, what is it called?
The music of your country is different and has characteristics that I love! In what tuning does this instrument work? Woow and how do you duplicate yourself in the video! I would love to do something like that! Greetings!

0
0
0.000
avatar

Hello dear friend, I'm glad you like my work. Due to my job, I can do some things like this kind of video montage. My instrument is called "Bağlama". It is one of the most well-known instruments in our country and in Anatolia. With my music interpretation here, I try to reflect the spirit of Alevi-Bektashi Sufi music to you. (Sorry my answer is so late.)

0
0
0.000
avatar

Merhaba arkadaşım @okayozdemiroglu. Öncelikle haftanın temasını seçtiğin için tebrikler, neredeyse hiç paylaşım yapmıyordum ama sonunda yaptım.
Şüphesiz, Allah'ın bize öğrettiği yolu takip ederken, mümkün olduğu kadar alçakgönüllülüğü kuşanmalı ve birçok dünyevi münafıklığı geride bırakmalıyız. Bu arada seni hep bağlama çalarken duydum ama hiç şarkı söylemedim.
Arkadaşın çok iyi yapıyor.

0
0
0.000
avatar

Hola querido amigo, me alegra que te guste mi música. Me alegro de que estés de vuelta otra vez. Lo siento por responder tan tarde. El ajetreo y el bullicio de la vida pueden hacer que algunas cosas fallen de vez en cuando. 😊😊En nombre de mi amigo, puedo decir que fue un viaje de canciones que comenzó con mi encuentro con Hive. Está tratando de mejorarse a sí mismo.😊😊😊😊

0
0
0.000
avatar

Dude! Amazing video style and really nice music, I always like that instrument it feels like the soundtrack of an adventure. Thanks for sharing, very inspiring

0
0
0.000
avatar

Glad you like it my dear friend. Thank you for your time.😊😊🙏🙏

0
0
0.000
avatar

Estoy impresionada!!! Tienes muchisimo talento!!! Ese instrumento es maravilloso!!! Felicidades!!!!

0
0
0.000
avatar

Glad you like it my dear friend. Thank you for your time.🙏🙏

0
0
0.000
avatar

Que buena interpretación mi amigo!
Hay una excelente característica de su música y es que tiene sus letras escrita en poemas. Siempre dejan una buena enseñanza y me encantó escuchar la enseñanza que hoy nos deja en su canción. Felicidades! Hermoso trabajo ✨🎶

0
0
0.000
avatar

Hola querido amigo, me alegra que te guste mi música. Hice mi mejor esfuerzo por esta semana. (Perdón por la larga respuesta.)🙏🙏

0
0
0.000
avatar

the execution with the help of your baglama was excellent and with that plus of your elegant and expressive voice.😃👏

0
0
0.000
avatar

Hello dear friend, I am glad that you like my music. Your words honor me. Thank you for giving a time. (Sorry for the long reply.)

0
0
0.000
avatar

Your presentation was extraordinary. Congratulations 👏👏👏🎼

0
0
0.000
avatar

Glad you like it my dear friend. Thank you for your time.😊😊😊
(Sorry for the long reply.)

0
0
0.000