ENG-TR///How Emotion Affects People///Duygusallık İnsanı Nasıl Etkiler

avatar
Hello Dear Friends,

When you make decisions about your own life, you also bring your emotions to the fore. Emotionality is the situation in which the sensations and emotions in the soul of the person affect and change people in an excessive way. If we experience intense emotions such as fear, anger, sadness, joy and excitement, we can see that the decisions we have made or the situations we are affected by differ.

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,

Kendi hayatınızla ilgili kararlarınızı verirken, duygularınızı da ön plana çıkardığınız oluyordur. Duygusallık, insanın ruhunda yer alan duyumlarının ve duyguların aşırı bir şekilde insanları etkileme ve değişime uğratma durumudur. İçimizde oluşan korku, öfke, hüzün, sevinç ve heyecan gibi duyguların yoğun yaşanması durumunda, vermiş olduğumuz kararlar ya da etkilendiğimiz durumların farklılaştığını görebiliriz.

IMG20220521164823.jpg

IMG20220520165936.jpg

IMG20220520165930.jpg

IMG20220520165847.jpg

We direct our emotions according to the flow of our lives. For example; We want to call a girlfriend we like very much every day and hear her voice. Or we try to stay away from people we dislike and feel anger about. Our emotions determine these choices. Acting with our emotions can lead us to the right path, as well as lead to disaster.

Hayatımızın akışına göre duygularımıza da yön veririz. Örneğin; çok hoşlandığımız bir kız arkadaşımızı her gün aramak ve onun sesini duymak isteriz. Ya da hoşlanmadığımız ve öfke duyduğumuz kişilerden de uzak durmaya çalışırız. Bu seçimlerimizi duygularımız belirlemektedir. Duygularımızla hareket etmek bizi doğru yola itebileceği gibi, felakete de götürebilir.

IMG20220520165912.jpg

IMG20220520165840.jpg

IMG20220520172036.jpg

IMG20220515171054.jpg

IMG20220515171046.jpg

IMG20220515171050.jpg

Our emotions can encourage us to make wrong decisions. But if we constantly act with our logic, we will be far away from our emotional states in our lives. If you react to events in society more than people's reactions, it means that you are experiencing your emotions more than other people. For example; You are waiting in a queue at a grocery store. The people waiting in front of you are waiting calmly and quietly. But you want it to be your turn. You start shouting from the back rows. Be quick, open another safe, you're using sentences like. This shows your anger control. That is, it shows that you are over-expressing your emotions.

Duygularımız bizleri yanlış kararlar almamıza teşvik edebilir. Ama sürekli olarak mantığımızla hareket edersek, hayatımızdaki duygusal hallerimizden de uzaklaşmış oluruz. Toplumda yaşanan olaylara insanların tepkilerinden daha fazla tepki gösteriyorsanız, duygularınızı diğer insanlara göre çok fazla yaşıyorsunuz demektir. Örneğin; bir markette kasa kuyruğunda bekliyorsunuz. Önünüzde bekleyen insanlar sakin ve sessiz bir şekilde bekliyor. Ama siz sıranın size gelmesini istiyorsunuz. Arka sıralardan bağırmaya başlıyorsunuz. Hızlı olun, başka kasa açın, gibi cümleler sarf ediyorsunuz. Bu sizin öfke kontrolünüzü gösterir. Yani duygularınızı aşırı bir şekilde ifade ettiğinizi gösterir.

IMG20220519160934.jpg

IMG20220515170957.jpg

IMG20220515170846.jpg

IMG20220504171822.jpg

IMG20220504171155.jpg

People who are overly emotional also have different relationships with their environment. They are more helpful, more protective. They can be impatient and quick to anger. When their wishes don't come true, they can create problems for others. They can also show their childlike ways. For example; In an organization with group mates, they can show vulnerability when they realize that they have not invited them. Or if they see that their friend is upset, they make an effort to comfort him.

Aşırı duygusal olan insanların çevresiyle olan ilişkileri de farklı olur. Daha çok yardımsever, daha çok koruyucudurlar. Sabırsız ve çabuk öfkelenebilirler. İstedikleri gerçekleşmediğinde, başkalarına karşı sorun yaratabilirler. Çocuksu hallerini de gösterebilirler. Örneğin; grup arkadaşları ile yapılan bir organizasyonda, kendisini çağırmadıklarını fark ettiğin de hemen kırılganlık gösterebilirler. Ya da arkadaşının üzüldüğünü görürlerse, onu teselli etmek için çaba gösterirler.

IMG20220503151133 (1).jpg

IMG20220504171104.jpg

IMG20220504165137.jpg

IMG20220504162444.jpg

IMG20220504162806.jpg

While we are living our lives, we have to control many of our behaviors, our works and our plans. We should also put a border gate on our emotions. Overly emotional people who are constantly driven by emotions, after a certain point, begin to harm themselves. I am one of those who think that our emotions are one of our most important features that guide our goals and guide us to make our lives meaningful.

Hayatımızı sürdürürken bir çok davranışımızı işlerimizi ve planlarımızı kontrol etmek zorundayız. Duygularımıza da bir sınır kapısı koymalıyız. Duygularla sürekli hareket eden aşırı duygusal olan kişiler, belirli bir noktadan sonra, kendilerine zarar vermeye başlarlar. Duygularımız, koymuş olduğumuz hedeflerimize yön veren, hayatımızı anlamlı kılmamız için bizlere yol gösteren en önemli özelliklerimizden biri olduğunu düşünenlerdenim.

IMG20220504162212.jpg

IMG20220503180653.jpg

IMG20220503180632.jpg

IMG20220518183317.jpg

IMG20220503180536.jpg

One of the most important characteristics of people who are overly emotional is their sense of being jealous and competitive. For example; In an astroturf match, they fight hard to win the game. They do not easily digest defeat. But it is a fact that they are the first to come to the aid of an injured person on the field.

Aşırı duygusal olan insanların en önemli özelliğinden biri de kıskanç ve rekabetçi olma duyumlarıdır. Örneğin; bir halı saha maçında, oyunu kazanabilmek adına canla başla savaşırlar. Yenilgiyi kolay kolay hazmedemezler. Ama şu bir gerçek ki, sahada sakatlanan bir kişinin yardımına da ilk koşan onlar olur.

IMG20220503180458.jpg

IMG20220503180425.jpg

IMG20220503175051.jpg

IMG20220503171012.jpg

Dear Friends, we see that we all have different personalities and different emotional aspects. The most important issue for us is to what extent we reflect our personalities and emotional aspects to our planned career goals and family ties.

Sevgili Arkadaşlar, hepimizin farklı farklı kişilikleri ve farklı duygusal yönleri olduğunu görüyoruz. Bizler için asıl önemli olan konu, kişiliklerimizi ve duygusal yönlerimizi planladığımız kariyer hedeflerine ve aile bağlarına ne derece yansıtıyor olmamızdır.

IMG20220503171002.jpg

IMG20220503170948.jpg

IMG20220503153319.jpg

IMG20220503170630.jpg

Wishing every rising sun to be a new door of hope for you, I wish you all the best. Take good care of yourself. Stay with love and health my friends...

Her doğan güneşin sizin için yeni bir umut kapısı olması dileğiyle, Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle ve sağlıcakla kalın dostlarım...0
0
0.000
6 comments
avatar

Duygulara ve duygu yönetimine örnekler vererek konuyu daha da zenginleştirilmişsiniz. Bende kendi düşüncemi paylaşmak istiyorum. Duygularımız bizleri bazen iyiye bazen kötüye yönlendirir. Burda asıl belirleyici olan aklımızdır. Duygularımızı aklın önüne geçirirsek muhtemelen yanlış karar veren yine bizler olacağız. Dolayısıyla vereceğimiz kararları öncelikle akıl süzgecinden geçirmeli adımlarımızı o şekilde atmalıyız.

0
0
0.000
avatar

Kesinlikle öyle @bilgin70 Aklımızla ve mantığımızla hareket ettiğimizde hayattan istediğimizi alabiliyoruz. İster istemez duygularımız da bizi kararlarımız da etkiliyor. Ama en nihayetinde mantıklı düşünerek kararlar almak bizi başarıya götürecektir. Teşekkürler güzel yorumun için.

0
0
0.000
avatar

Umarım mantıklı kararlar verip istediğimizi alırız. Rica ederim 😊

0
0
0.000
avatar

Life is a trilemma between feelings, desires and logic. The first two are in perfect interaction with each other! We should use logic to control them! Of course not to the point of stopping being spontaneous but completely premeditated! Then we will ended up to be robots. It is an unending battle, finding the perfect balance.
In any case, amazing nature, perfect photos and a positive message for all! Greetings to you my friend!
Ps: I found you by @bilgin70 reblog!

0
0
0.000
avatar

Your thoughts are almost the same as mine. That's why I can't join you. Thank you for mentioning 🙂

0
0
0.000
avatar

We can control our emotions and desires through Reason. Although our minds say the right thing, we can sometimes succumb to the overwhelming feelings of love and longing. This also affects our lives. Thank you very much for visiting my page and for your nice comment.

0
0
0.000