ENG-TR || Feeling of Compassion|| Merhamet Duygusu

Hi Hive Family

While we are talking among our friends, sometimes such words come in that we stop suddenly, sit up while standing and bow our heads forward. One of those words is mercy. Let's get into a feeling that reminds us that we are human and frees us from bad thoughts. Compassion is the first condition of being a virtuous and courageous person...

Selam Hive Ailesi

Arkadaşlarımız arasında konuşurken bazen araya öyle kelimeler girer ki, bir anda durur, ayaktayken oturur ve başımızı öne eğeriz. İşte o kelimelerden biri de merhamettir. Bize insan olduğumuzu hatırlatan, kötü düşüncelerden arındıran bir duygunun içine girelim. Erdemli ve yürekli bir insan olmanın ilk şartıdır, merhamet...

IMG20221122102519.jpg
I do not judge superiority among people by their occupation, race, gender and status. What is important to me is the behavior and thoughts of the person in front of me. Helpfulness and richness of heart are the most fundamental validity in personality.

Ben insanlar arasındaki üstünlüğü, mesleklerine, ırklarına, cinsiyetlerine ve statülerine bakarak değerlendirmiyorum. Benim için önemli olan karşımdaki insanın huyu ve düşünceleridir. Yardımseverlik ve gönül zenginliği kişilikteki en temel geçerliliktir.

IMG20221122102638.jpg

IMG20221122102655.jpg

We cannot understand each other because we are not able to express our feelings and thoughts in our inner world sufficiently to the people in front of us. In the society we live in, the moment people begin to understand the pain, troubles and troubles in each other's lives, it means that the feeling of compassion begins to blow.

Bizler kendi iç dünyamızdaki duygularımızı ve düşüncelerimizi tam olarak karşımızdaki insanlara yeterince ifade edemediğimiz için, birbirimizi anlayamıyoruz. Yaşadığımız toplumda insanlar, birbirlerinin hayatlarındaki acıları ,dertleri ve sıkıntıları anlamaya başladığı an, merhamet duygusu esmeye başlamış demektir.

IMG20221021095139.jpg

IMG20221016152907.jpg

IMG20221020124922.jpg

I think that compassion is a skill that individuals acquire from birth, but it is a feeling that they develop over time. The architects of this development process are also mothers and fathers. The education process, which starts with birth, also depends on the love, respect and the feeling of sharing in the family.

Merhamet, bireylerin doğuştan kazandıkları bir yeti olmakla beraber zamanla geliştirdikleri bir duygu olduğunu düşünüyorum. Bu gelişim sürecinin mimarları da anne ve babalardır. Doğumla başlayan eğitim süreci, aile içindeki sevgiye, saygıya ve paylaşma hissine de bağlıdır.

IMG20220730181334.jpg

IMG20220730181446.jpg

IMG20220731124857.jpg

At this time, we are living in a period when perhaps all people need to experience and maintain the feeling of compassion. Especially during the epidemic, it has been understood how important the need for each other is not only among humans, but also for all living things that live in nature.

Şu zamanda belki de bütün insanların merhamet duygusunu yaşamaya ve yaşatmaya ihtiyacımız olduğu bir dönem yaşıyoruz. Özellikle salgın hastalık döneminde birbirimize duyulan ihtiyaç, sadece insanlar arasında değil, doğada yaşamlarını sürdüren tüm canlılar için ne kadar önemli olduğu anlaşılmış olmuştur.

IMG20221020130757.jpg

IMG20221112145218.jpg

IMG20221112145227.jpg

IMG20221112145302.jpg

Helpful and kind-hearted people can feel compassion for the bad experiences of themselves and others. It is also necessary to know the ability of compassion to stand strong and heal people. It is the feeling of compassion that makes people special and useful, beautifies them when necessary, takes us away from selfishness and integrates them with the society.

Yardımsever ve iyi kalpli insanlar hem kendilerinin hem de başkalarının yaşamış oldukları kötü olaylara karşı merhamet duyabilirler. Merhamet duygusunun insanlar üzerinde güçlü durma ve iyileştirme özelliğinin de bilinmesi gerekir. İnsanları özel ve faydalı kılan, yeri geldiğinde güzelleştiren, bencillikten bizleri uzaklaştıran ve toplumla bütünleştiren merhamet duygusudur.

IMG20221113135519.jpg

IMG20221113135539.jpg

IMG20221112160650.jpg

IMG20221112155648.jpg

Hearts with compassion in their hearts are a golden treasure. There is no malice, violence, envy or treachery in this treasure. This feeling, which cannot be bought with money, also teaches people to be virtuous. Think of a president who runs the country. It is very difficult to talk about the concept of a person if he is causing hunger, thirst, desperation and misery to his nation.

Yüreğinde merhamet duygusunu barındıran kalpler, altın bir hazinedir. Bu hazinenin içinde kötülük, şiddet, kıskançlık ve hainlik yoktur. Parayla satın alınamayan bu duygu insanlara erdemli olmayı da öğretir. Ülkeyi yöneten bir başkan düşünün. Milletine açlık, susuzluk, çaresizlik ve sefalet yaşatıyorsa, o kişinin insan kavramından söz etmek çok zordur.

IMG20221119145736.jpg

IMG20221119145802.jpg

IMG20221117151746.jpg

I wish you to turn your feeling of compassion into action when appropriate, bye for now...

İçinizde var olan merhamet duygusunu yeri geldiğinde eyleme dönüştürmeniz dileğiyle, şimdilik hoşça kalın...0
0
0.000
10 comments
avatar

Ne kadar güzel yazmışsın hocam. Merhametin önemini burada okuyor olduğumuz için çok şanslıyız. 🙏😊

0
0
0.000
avatar

Çocuklara küçük yaştan merhamet duygusunun kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Sayfama uğradığın için çok teşekkür ederim. 🙏😊

0
0
0.000
avatar

Merhamet duygusunun başladığı yere çok güzel değinmişsiniz. Daha önce bu şekide bir yaklaşım hiç görmedim. Dediğiniz gibi karşıdaki insanın ne demek istediğini, iç dünyasını anladığımızda her şey çok daha farklı olacak.
Öğrencilerle olan bağınıza hayranım. Ne mutlu onlara sizin gibi öğretmene sahipler.

0
0
0.000
avatar

Çok Teşekkür ederim. Okuduğum en güzel yorumdu. Özellikle çocuklarımıza bu duyguları küçük yaşta öğretmenin çok doğru olacağını düşünüyorum.

0
0
0.000
avatar

Mevcut çağda, sönmüş, yıpranmış, yok olmaya yüz tutmuş bir duyguyu anlatmışsınız. Umarım bu duyguyu yeniden inşa edebiliriz. Çok güzel izah etmişsiniz. 🙏

0
0
0.000
avatar

Merhameti vicdan sorgusu yapmayan insandan çok korkarım. Çok güzel bir yazı olmuş. teşekkür ederim

0
0
0.000
avatar

Öyle insanlardan uzak kalmaya çalışıyorum. Merhamet duygusu insanin içindeki en büyük erdemdir. Teşekkür ederim.

0
0
0.000
avatar

Evet, insanın attığı her adımı düşündüren duygudur merhamet. Yazınız için teşekkürler.

0
0
0.000