Królowa Jadwiga.|| Queen Jadwiga, Queen of Poland.

Queen of Poland from 1384 to 1399. She was the first ever queen of Poland, and one of the most important figures of Poland and Lithuania. After the death of her father Ludwik of Hungary, she was appointed queen at the age of 9. She was known for her piety, kindness, charitable commitment and assistance to the poor. She initiated and founded many hospitals, nursing homes and homes for the poor. She also contributed to the development of science and culture in Poland at the time. ** Queen Jadwiga was canonized by the Catholic Church in 1997 and informally named one of the patron saints of our country.
The coin is a reproduction of a circulation coin from the interwar period.

Królowa Polski od 1384 do 1399r. Była pierwszą, w historii królową Polski, a jednocześnie jedną z najważniejszych postaci Polski i Litwy. Po śmierci swojego ojca Ludwika Węgierskiego, w wieku 9 lat została wyznaczona na królową. Znana była ze swojej pobożności, dobroci, zaangażowania charytatywnego oraz pomocy biednym. Była inicjatorką i założycielką wielu szpitali, domów dla pielęgniarek oraz domów dla ubogich. Przyczyniła się również do rozwoju nauki i kultury w ówczesnej Polsce. Królowa Jadwiga została w 1997 roku kanonizowana przez Kościół katolicki oraz nieformalnie nazywana jedną z patronek naszego państwa.
Moneta jest odwzorowana monetą obiegową z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

REVERSE

The reverse shows the head of a woman, looking to the left. That woman is Queen Jadwiga. She is wearing a scarf and a royal crown on the scarf. Above the head, from the middle to the middle of the coin, there are blades of cereals. On the left side there is an inscription stating whose image appears on the coin - "QUEEN JADWIGA".

Rewers:

Na rewersie przedstawiona jest głowa kobieta, ze wzrokiem skierowanym w lewą stronę. Ową kobietą jest Królowa Jadwiga. Ma założoną chustę, a na chuście koronę królewską. Nad głową, od środka do połowy monety są umieszczone źdźbła zbóż. Po lewej stronie widnieje napis, oznajmiający czyj wizerunek widnieje na monecie - "KRÓLOWA JADWIGA".

OBVERSE

On the obverse there is an eagle of independence, the state emblem, which was valid until 1927. Above the eagle there is an inscription "THE REPUBLIC OF POLAND", while under the eagle there is a denomination - "1 POLISH GROUND". On the right side there is information about the metal alloy, bullion proof markings and the weight of the coin.

Awers:

Na awersie widnieje orzeł niepodległościowy, godło państwowe, które była aktualne do roku 1927. Nad orłem widnieje napis " RZECZPOSPOLITA POLSKA", natomiast pod orłem jest umieszczony nominał - "1 GROSZ POLSKI". Po prawej stornie umieszczone są informacje stopu metalu, oznaczenia próby kruszcu oraz waga monety.

Coin specifications:

Year of Issue: 2023

Denomination: 1 POLISH GROUND

Alloy: Ag 999

Diameter / Size: Ø 39 mm

Weight: 1oz

Edge: smooth

Mintage: -

Specyfikacja monety:

Rok Emisji: 2023

Nominał: 1 GROSZ POLSKI

Stop: Ag 999

Średnica / Rozmiar: Ø 39 mm

Waga: 1 uncja

Rant: gładki

Nakład: -

Thank you for reading!

Dziękuję za przeczytanie!0
0
0.000
6 comments
avatar

How much of the HBD this coin is worth?

0
0
0.000
avatar

Interesting question. I bought this coin for PLN 135. 1PLN = 0,24$ so the coin cost me just over $32.

0
0
0.000
avatar

That's a pretty silver round! Very nice engraving! Awesome!
!DHEDGE

0
0
0.000