Hiszpania 2021 Vlog - Malgrat De Mar PL - Atrakcje - Oprowadzamy Po Mieście - Część 2/2

avatar


(polecam zmienić filmik na 1080p 60kl/s /I recommend changing the movie to 1080p 60fps)

O czym dziś:
Kontynuujemy naszą wycieczkę po Malgrat De Mar , i po zobaczeniu panoramy miasteczka ze wzgórza z poprzedniego odcinka , ruszamy tym razem do ciekawego miejsca zwłaszcza dla najmłodszych ,ale również i nieco starszych dzieci, a dokładnie po do Parc Francesc Macia. Park jest podzielony tak jak by na 3 części , dla najmłodszych dzieci , w którym pełno kolorowych różnego rodzaju bajkowych elementów ,drugi dla starszych dzieci z zjeżdżalniami ,huśtawkami itp , a trzeci dla nastolatków czyli coś w rodzaju skate park . Następnie przejdziemy się długą i szeroka promenadą gdzie można odwiedzić jedną z wielu kawiarni ,sklepików i klubów. Jednym słowem jest to miejsce na długi klimatyczny spacer ,wydania nieco euro ,czy szaleństwa w dyskotece. Na sam koniec wejdziemy do jednej z naprawdę klimatycznych restauracji stworzonej wręcz dla rodzin z dziećmi ale nie tylko. Restauracja posiada plac zabaw dla dzieci , a przed słońcem na 'tarasie " osłaniają nas oświetlone drzewa. Zapraszam na kolejny odcinek Vlogu z Hiszpanii
Screeny dla zachęty   

 what today:

We continue our trip around Malgrat De Mar, and after seeing the panorama of the town from the hill from the previous episode, this time we set off to an interesting place, especially for the youngest, but also slightly older children, namely Parc Francesc Macia. The park is divided into three parts, for the youngest children, full of colorful fairy-tale elements, the second for older children with slides, swings, etc., and the third for teenagers, which is something like a skate park. Then we will walk along the long and wide promenade where you can visit the one from many cafes, shops and clubs. In a word, it is a place for a long atmospheric walk, spending a bit of euro, or going crazy at the disco. At the end, we will enter one of the truly atmospheric restaurants designed for families with children, but not only. The restaurant has a playground for children, and lit trees protect us from the sun on the 'terrace'. I invite you to the next episode of the Vlog from Spain.
Screenshots for encouragement (vlog, unfortunately only in Polish)


View this post on TravelFeed for the best experience.


0
0
0.000
3 comments
avatar

Congratulations @rob-c! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You published more than 80 posts.
Your next target is to reach 90 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Hivebuzz supports the HiveFest⁷ Travel Reimbursement Fund.
Our Hive Power Delegations to the July PUM Winners
Feedback from the August 1st Hive Power Up Day
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

Congratulations @rob-c! You received the biggest smile and some love from TravelFeed! Keep up the amazing blog. 😍 Your post was also chosen as top pick of the day and is now featured on the TravelFeed.io front page.

Thanks for using TravelFeed!
@for91days (TravelFeed team)

PS: Did you know that we recently launched the truvvl app? With truvvl, you can create travel stories on the go from your phone and swipe through nearby stories from other TravelFeed users. It is available on the Apple App Store and Google Play.

0
0
0.000