[Ukr/Eng] Мерч на тему війни: вам подобається? /// War themed merch: do you like it?

avatar
(Edited)

[УКРАЇНСЬКА]

Вітаю вас, друзі.

Що мене реально дратує, так це коли підприємці перегинають палицю і ліплять мерч з усього, що стосується війни. Ось тобі і магніти із написами "Вова, їбаш їх, блядь", і пледи флісові із написами "Русскій воєнний корабль, іді нахуй", і пес Патрон на кожному кроці, і синьо-жовті букети. Обирай — не хочу.

Я виходжу з дому, і впираюся в кіоск із шаурмою під назвою "Джавелін-шаурма". У таксі лунає "Добрий дєнь, еврібаді". Колега прийшов на роботу у футболці "Русні пизда".

Інтернет "гнеться" від заголовків:

 • "Полтавці створили креативні футболки та шкарпетки на тему війни — виторг іде на армію";
 • "Бізнес та волонтери організували виробництво креативних футболок та шкарпеток, виторг із яких надсилають на допомогу ЗСУ";
 • "Патріотичні футболки в інтернет-магазині. Доставка по Україні, оплата при отриманні";
 • "Авіація Галичини — український бренд одягу, який ідеально поєднуються у контексті нашої Війни за Незалежність";
 • "КОЛЕКЦІЯ INDEPENDENCE WAR. Нині, як влучно висловився історик Володимир Вʼятрович, маємо 25-й день восьмилітньої війни, яка триває вже понад сто років";
 • "Колекція патріотичного мерчу "Ми однієї крові". Створення кумедних малюнків на таку жахливу тему";
 • "Окрім марок, "Укрпошта" продаватиме мерч із Патроном";
 • "Які патріотичні футболки носить президент України" тощо.

Дехто вже піднімав питання про суші «Чорнобаївка» та футболку «Діти» — аналізував, чому горе-підприємці іноді спекулюють на трагедії українського народу. Ця стаття є тут. Зазначу тільки, що там є цікава думка: Американська журналістка Джей Оуенс називає меми та воєнний мерч способом єднання та вважає, що коли людина лайкає та шерить їх, носить, купує, то приєднується до спільноти. Частково правда.

Попри все викладене, бувають і милі, красиві речі, які хочеться придбати і носити (або прикрасити ними оселю). Нижче фото воєнного мерчу, який я фотографувала в різні періоди. Який з них вам ок, а який — це вже занадто?

20221011_173200.jpg

20221011_173212.jpg

20221011_173219.jpg

20221011_173228.jpg

20221011_173238.jpg

20221011_173246.jpg

20220611_180520.jpg

20220731_165929.jpg

20221002_142047.jpg

20221007_165416.jpg

20221027_161643.jpg

8Szw.jfif

[ENGLISH]

Greetings!

What really annoys me is when entrepreneurs overdose with making merch out of everything related to war. Here are magnets with the inscriptions "Vova, come on, fuck them!" (to Zelenskyi, of course), and fleece blankets with the inscriptions "Russian warship, go fuck yourself", and Patron the dog at every step, and blue and yellow bouquets. The choice is huge.

I leave the house and stop at a shawarma stall called Javelin Shawarma. "Dobryi dien, everybody" sounds in the taxi. A colleague came to work wearing a T-shirt "Rusni pizda" (means sth like "russians suck, they're dead").

The Internet is overwhelmed with headlines:

 • "The people of Poltava created creative t-shirts and socks on the theme of war — the proceeds go to the army";
 • "Business and volunteers organized the production of creative t-shirts and socks, the proceeds of which are sent to help the Armed Forces";
 • "Patriotic T-shirts in the online store. Delivery across Ukraine, payment upon receipt";
 • "Aviatsiya Halychyna is a Ukrainian brand of clothing that is perfectly combined in the context of our War of Independence";
 • "INDEPENDENCE WAR COLLECTION. Today, as the historian Volodymyr Viatrovych aptly put it, we are on the 25th day of the eight-year war, which has been going on for over a hundred years";
 • "Collection of patriotic merch "We are of one blood". Creating funny drawings on such a terrible topic";
 • "In addition to stamps, Ukrposhta will sell merchandise with Patron";
 • "What patriotic t-shirts does the president of Ukraine wear" etc.

Some have already raised the issue of Chornobaivka sushi and the "Dity" ("Children") t-shirts — This article analyzes why some entrepreneurs sometimes speculate on the tragedies of the Ukrainian people. I will only note that there is an interesting opinion: American journalist Jay Owens calls memes and war merch a way of unity and believes that when a person shares them, wears them, buys them, one joins the community. Partly true.

Despite everything stated, there are also cute, beautiful things that you want to buy and wear (or decorate your home with them). Below you'll see the photos of military merch, which I photographed in different periods. Which one is ok for you, and which one is too much?

20221011_173200.jpg

20221011_173212.jpg

20221011_173219.jpg

20221011_173228.jpg

20221011_173238.jpg

20221011_173246.jpg

20220611_180520.jpg

20220731_165929.jpg

20221002_142047.jpg

20221007_165416.jpg

20221027_161643.jpg0
0
0.000
4 comments
avatar

Я згодна. Мені теж доволі часто муляє. Може його просто забагато вже, а може ще й тому, що купа низькопробного, як оті з Джонсоном, Зеленським... Взагалі-то є країни, де національні символи настільки святі, що вважається негідним їх друкувати на одязі і різних чашках-магнітах. В будь якому випадку я вважаю, що в нас явний перебір пішов, і це шкодить.

0
0
0.000
avatar

Так,реально перебір. От плед - це прям фейл, ну ще на пледі затишному не було гівняного слова "русскій" ((((
Пам'ятаю, колись мій знайомий з однієї Південної країни дуже здивувався, що у нас на ринку продаються чоловічі сімейки в кольорах державного прапора. Він сказав, що це неможливо в їхній країні, це страшна неповага до держави.

0
0
0.000
avatar

Congratulations @rolfikandjulie! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You made more than 200 comments.
Your next target is to reach 300 comments.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Take the Keychain Survey and get your Future Shaper badge
Hive Power Up Month Challenge 2022-10 - Winners List
Be ready for the 11th edition of the Hive Power Up Month!
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000