Architecture of the historic part of Dresden

avatar

Hello everyone!

After visiting the Zwinger architectural complex, my friends and I took a quick walk around its surroundings, i.e. the old historic part of Dresden. August II the Strong (elector of Saxony and king of Poland) also contributed to the creation and development of this part of the city. Although the architecture of the buildings comes from different periods, they have something in common. The buildings were damaged to varying degrees during the Second World War and rebuilt after it.
My knowledge about the history of Dresden and the buildings located there comes from the Internet, so if I am wrong in the text, please correct me in the comment.

Witam wszystkich!

Po zwiedzeniu zespołu architektonicznego Zwinger wraz z kolegami zrobiliśmy szybki spacer po jego okolicy, czyli starej zabytkowej części Drezna. Do powstania i rozwoju tej części miasta przyczynił się również August II Mocny (elektor Saksonii i król Polski). Chociaż architektura budynków pochodzi z różnych okresów to ma ze sobą coś wspólnego. Budynki zostały w różnym stopniu zniszczone podczas drugiej wojny światowej i odbudowane po niej.
Moja wiedza na temat historii Drezna oraz znajdujących się tam budowli pochodzi z internetu, więc gdybym się pomylił w tekście to proszę mnie poprawić w komentarzu.

RSphotos-RS_P7122.jpg

The Lipsius building where the art gallery is located.

Budynek Lipsius w którym znajduje się galeria sztuki.

RSphotos-RS_P7107.jpg

The building itself is located on Brühl's Terraces (German: Brühlsche Terrasse).

Sam budynek znajduje się na Tarasach Brühla (niem. Brühlsche Terrasse).

RSphotos-RS_P7098-Pano.jpg

Brühl's Terraces is a walking and viewing promenade on the Elbe River.

Tarasy Brühla to promenada spacerowo-widokowa nad rzeką Łabą.

RSphotos-RS_P7092.jpg

RSphotos-RS_P7119.jpg

Albertinum (art museum) on the already mentioned promenade.

Albertinum (muzeum sztuki) na wspomnianej już promenadzie.

RSphotos-RS_P6894-2.jpg

Dresden Castle - residence of the electors (1547–1806) and kings (1806–1918) of Saxony. its origins date back to the 12th century. Photo taken from the Zwinger walls.

Zamek Drezdeński - rezydencja elektorów (1547–1806) i królów (1806–1918) Saksonii. jego początki sięgają XII wieku. Zdjęcie zrobione z murów Zwinger.

RSphotos-RS_P6942.jpg

Next to the Zwinger there is the Theater Square, with the Semperoper opera building on it.

Obok Zwinger znajduje się Plac Teatralny, a na nim budynek opery Semperoper.

RSphotos-RS_P6996.jpg

In front of the opera building on the square there is also an equestrian statue of King Jan Wettyn.

Przed budynkiem opery na placu jest także konny pomnik króla Jana Wettyna.

RSphotos-RS_P6972.jpg

However, when we turn our backs to the opera, we will see the Holy Trinity Cathedral in Dresden.

Natomiast, kiedy staniemy tyłem do opery zobaczymy Katedrę Świętej Trójcy w Dreźnie.

RSphotos-RS_P6954.jpg

Before us is a view of the already mentioned buildings of the cathedral and the castle.

Przed nami widok na wspomniane już budynki katedry i zamku.

RSphotos-RS_P6948.jpgRSphotos-RS_P7006.jpg

Going further along the street between the cathedral and the castle, you will reach the castle square.

Idąc dalej ulicą pomiędzy katedrą a zamkiem trafimy na plac zamkowy.

RSphotos-RS_P7032-Pano.jpg

The Georgentor building on the castle square.

Budynek Georgentor na placu zamkowym.

RSphotos-RS_P7011.jpg

Seat of the Higher Regional Court of Dresden and the State Office for the Preservation of Monuments of Saxony.

Siedziba Wyższego Sądu Okręgowego w Dreźnie i Krajowego Urzędu Ochrony Zabytków Saksonii.

RSphotos-RS_P7029.jpgRSphotos-RS_P7050.jpg

Kolejne zdjęcia z placu i widocznej tam architektury.

Kolejne zdjęcia z placu i widocznej tam architektury.

RSphotos-RS_P7074.jpg

Fragment of the building of the Academy of Fine Arts in Dresden.

Fragment budynku Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie.

RSphotos-RS_P7056.jpgRSphotos-RS_P7086-2.jpg

The photo on the left shows the construction site in front of the Holy Trinity Cathedral.

Na zdjęciu po lewej widać plac budowy przed Katedrą Świętej Trójcy.


Thanks for your visit and best regards

Dzięki za wizytę i pozdrawiam

All photos are my own.
Camera: Pentax K-5II
Lens: Pentax HD DA 16-85
Editing: Lightroom


0
0
0.000
7 comments
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

The structures look ancient, its satisfy me honestly

0
0
0.000
avatar

Wow I am putting Dresden on my list of places to visit. That architecture is incredible! I am so glad that it survived the war. Or were they rebuilt. It doesn't look like it.

0
0
0.000
avatar

I recommend visiting this city. I regret that I had a short time for this.

0
0
0.000
avatar

Such an historical building with gigantic structures. The pictures captures every area of the building, nice shot

Thanks for sharing, your write up was educative.

0
0
0.000
avatar

Thanks :)
I'm glad you liked my post

0
0
0.000