Panorama of Warsaw from above

avatar

Hello everyone!

After a night tour of Warsaw, a day and a trip to probably the most famous building in the Polish capital, i.e. the Palace of Culture and Science, came. In practice, we limited the visit to the center of the palace to the elevator access to the 30th floor, where there is an observation deck. You walk around the terrace, so you can see the panorama of Warsaw in every direction.
The photos are from a few years ago, so there may be a few skyscrapers that have recently been built in Warsaw missing.
Nevertheless, I invite you to watch them. I think it's worth it ;)

Witam wszystkich.

Po nocnym zwiedzaniu Warszawy przyszedł dzień i na początek wycieczka do chyba najbardziej znanego budynku stolicy Polski, czyli Pałacu Kultury i Nauki. W praktyce wizytę w środku pałacu ograniczyliśmy do wjazdu windą na 30 piętro, gdzie znajduję się taras widokowy. Po tarasie chodzi się dookoła, więc można obejrzeć panoramę Warszawy w każdym kierunku.
Zdjęcia są sprzed kilku lat, więc może brakować kilku wieżowców, które ostatnio zostały wybudowane w Warszawie.
Pomimo tego zapraszam do ich obejrzenia. Wydaje mi się, że warto ;)

16-05-01_full_IMGP7156_.jpg

West view.

Widok na zachód.

16-05-01_full_IMGP7101_.jpg

North view.

Widok na północ.

16-05-01_full_IMGP7016_.jpg

South view.

Widok na południe.

16-05-01_full_IMGP7066_.jpg

Northwest view

Widok na północny-zachód

16-05-01_full_IMGP7086_.jpg

16-05-01_full_IMGP7036_.jpg

East view.

Widok na wschód.

20160501-_City_wawa-2016-panorama_-IMGP7027_.jpg

From the palace you can see the PGE Narodowy stadium built for EURO 2012.

Z pałacu widać stadion PGE Narodowy wybudowany na EURO 2012.

16-05-01_full_IMGP7146_.jpg

Other skyscrapers seen almost from above, which probably means that the observation deck is situated at a good height

Inne wieżowce widziane niemal z góry co chyba oznacza, że taras widokowy jest położony na dobrej wysokości


Thanks and regards

All photos are my own.
Camera: Pentax K-5II
Editing: Capture One0
0
0.000
3 comments
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

Congratulations @rsphotos! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 3000 upvotes.
Your next target is to reach 3250 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hivebuzz supports the HiveFest⁷ Travel Reimbursement Fund.
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000