I Did Mountain Hiking. I Gathered Highland Banana (Rimbis)

avatar

image.png

It is inevitable for people with a slow metabolic rate to gain weight. Moreover, if you are a smoker, your weight gain continues exponentially. After quitting smoking in 2014, I could not prevent the increase in mass in my body. I have to make an extra effort to prevent this. Regular and long-lasting hard exercises prevent a little bit of mass gain. Of course, you also need to pay attention to nutrition.

Metabolizma hızı yavaş olan insanların kilo alması kaçınılmazdır. Üstelik sigarayı bırakan biriyseniz kilo almanız katlanarak devam eder. 2014 yılında sigarayı bıraktıktan sonra vücudumdaki kütle artışına engel olamadım. Bunu engellemek için ekstra çaba göstermem gerekiyor. Düzenli ve uzun süren zorlu egzersizler bir nebze de olsa kütle artışına engel oluyor. Tabii beslenmeye de dikkat etmek gerekiyor.

image.png

image.png

image.png

image.png

I realized I hadn't been hiking for a while. I left the house around 13:30 local time. There was a possibility of rain, but I did not feel the need to take any precautions. If it rains, of course, I could find a rocky area to take shelter.

Bir süredir zorlu yürüyüş yapmadığımı farkettim. Yerel saate göre 13:30 civarında evden çıktım. Yağmur yağma ihtimali vardı ancak hiçbir şekilde önlem alma ihtiyacı hissetmedim. Yağmur yağması halinde elbet sığınacağım kayalık alan bulabilirdim.

image.png

image.png

image.png

People usually drive for this road. It uses the highland road for grazing of animals in the pasture, mediation activities and beet harvesting. I walked for about 1.5 hours. I saw a newborn turtle on the way. It was having trouble getting through the small stream of water.

İnsanlar genelde bu yol için araba kullanıyor. Hayvanların merada otlanması, aracılık faaliyetleri ve pancar toplanması için yayla yolunu kullanıyor. Yaklaşık 1,5 saat yürüdüm. Yolda henüz yeni doğmuş bir kaplumbağa gördüm. Küçük su akıntısından geçmekte zorlanıyordu.

image.png

After walking a little more, I climbed towards the mountain. It's probably a nest of a tortoise that overwintered here. Rabbits also make nests in the mountains in this way, but rabbits' nests are very deep and long.

Biraz daha yürüdükten sonra dağa doğru tırmandım. Muhtemelen kışı burada geçirmiş kaplumbağaya ait bir yuva. Tavşanlar da dağda bu şekilde yuva yaparlar ancak tavşanların yuvaları çok derin ve uzun olur.

image.png

image.png

After walking for a while, I saw two turtles about to mate. After seeing me, they retreated into their shells.

Biraz yürüdükten sonra çiftleşmek üzere olan iki kaplumbağa gördüm. Beni gördükten sonra kabuklarına çekildiler.

image.png

image.png

image.png

image.png

I continued walking. I came across the highland banana (uçgun, iskin, rimbis grass) that grows in high altitude regions in Turkey. Highland bananas begin to grow after a while after the snow melts. It is located among the broad leaves. It has a sour, bitter, slightly sweet taste. The soil and rock in the region have an effect on the formation of the taste.

Yürümeye devam ettim. Türkiye'de yüksek rakımlı bölgelerde yetişen yayla muzuna (uçgun, ışkın, rimbis otu) rastladım. Yayla muzu karların erimesinden bir süre sonra çıkmaya başlar. Geniş yaprakların arasında yer alır. Ekşi, acımtırak, hafif tatlımsı tadı vardır. Tadının oluşmasında bulunduğu bölgedeki toprağın, kayacın etkisi vardır.

image.png

image.png

image.png

A few days after the snow melts, it starts to stick its head out of the ground. It will be plucked and eaten within 1 week. It must be plucked 1 week after it is in a condition to be eaten, otherwise the plant will start to get carded. It becomes inedible.

Kar erimesinden bir kaç gün sonra topraktan kafasını çıkarmaya başlar. 1 hafta içinde koparılacak, yenilecek duruma gelir. Yenilecek duruma geldikten 1 hafta sonra koparılması gerekir, aksi halde bitki kartlaşmaya başlar. Yenilemez duruma gelir.

image.png

image.png

image.png

The fruit and especially the root of the plant are said to be beneficial for diabetes and the digestive system. Due to the short harvest period and the difficulty of keeping it, it is sold in the markets for 15-20 TL (approximately $1) per kilo.

Bitkinin meyvesi ve özellikle de kökü şeker hastalığına ve sindirim sistemi için yararlı olduğu söylenmektedir. Hasat döneminin kısa oluşu ve muhafaza edilmesinin zor olması nedeniyle kilosu pazarlarda 15-20 TL'sına (yaklaşık 1$) satılmaktadır.

image.png

image.png

I collected about 5-6 kilograms.

Yaklaşık 5-6 kilogram topladım.

image.png

image.png

image.png

image.png

The name of the region is known as Karataş. It got this name because of the mountain consisting of black cliffs.

Bölgenin adı Karataş olarak geçmektedir. Siyah kayalıklardan oluşan dağdan ötürü bu ismi almıştır.

image.png

image.png

image.png

It was approaching 17:00 and it was time to go home. A black cloud cluster formed on the top of Karataş. Clouds probably dropped rain in that area.

Saat 17:00'e doğru yaklaşıyordu ve eve dönme vakti gelmişti. Karataş'ın tepesinde karabulut kümesi oluştu. Bulutlar muhtemelen o bölgeye yağmur bıraktı.

image.png

A long road awaited me. I had to go down to the valley, I had to walk all the way there.

Uzun bir yol beni bekliyordu. Vadiye kadar inmem, oraya kadar yürümem gerekiyordu.

image.png

The area excavated by treasure hunters. The motivation to find gold in treasure hunters is very high. They are after getting rich without effort. But it takes a lot of effort to make such excavations :)

Defineciler tarafından kazılan alan. Definecilerde altın bulma motivasyonu çok yüksek. Emek harcamadan zengin olmanın peşindeler. Ama bu tür kazılar yapmak için de çok büyük çaba gerekiyor :)

image.png

Finally, I reached the road where I could walk comfortably. The mountain that can be seen farthest is Karataş Mountain, which I took close up a few pictures ago. You can guess how far I walked.

Sonunda rahatça yürübileceğim yola vardım. En uzakta görünen dağ, bir kaç resim önce yakından çektiğim Karataş dağı. Ne kadar yürüdüğümü tahmin edebilirsiniz.

image.png

image.png

image.png

image.png

It was around 18:30 when I got home. The walk, which took about 5 hours, was quite challenging. After dinner, I tasted the highland banana. Eating is like a banana. It is eaten after being cut and peeled from the end.

Eve vardığım saat 18:30 civarıydı. Yaklaşık 5 saat süren yürüyüş oldukça zorluydu. Akşam yemeğinin ardından yayla muzunu tattım. Yenilmesi adeta muz gibi. Uç kısımdan kesilip soyulduktan sonra yenilir.0
0
0.000
9 comments
avatar

ışkını çok severim, en son Tunceli gezimde tadabilmiştim ama Van'da yediklerim gibi lezzetli gelmemişti, şimdi yazınızda görünce keşke buralarda olsa da yiyebilseydik dedim :)

ellerinize sağlık, okuması keyifli bir yazıydı.

0
0
0.000
avatar

Tadı, toprak yapısına göre değişiklik gösteriyor. Bir de yeşil olanlar kırmızı olanlara göre daha lezzetli.
Uğradığınız için teşekkürler.

0
0
0.000
avatar

Güzel bir yürüyüs! Iskin i bende severim bahcemde Kirmizi olanindan var, cogunlukla pastaya kullanarak veye recel yaptigimiz var kartlasmadan yemesi daha harika eksimsi bir tadi var 🙂

!WINE
!LUV
!PGM
!LOLZ

0
0
0.000
avatar

Sent 0.1 PGM - 0.1 LVL- 1 STARBITS - 0.01 MOTA - 0.05 DEC tokens to @tht

remaining commands 2

BUY AND STAKE THE PGM TO SEND TOKENS!

  • 10 PGMs in STAKE = 0,1 PGM/LVL/ 1 STARBITS / MOTA 0,01 / 0,05 DEC sent and 1 command available every day
  • 100 PGM in STAKE = 0,1 PGM/LVL/ 1 STARBITS / MOTA 0,01 / 0,05 DEC sent and 3 commands available every day
  • 500 PGM in STAKE = 0,1 PGM/LVL/ 1 STARBITS / MOTA 0,01 / 0,05 DEC sent and RECEIVED and 5 commands available every day
  • 1000 PGM in STAKE = 0,1 PGM/LVL/ and 1 STARBITS/ MOTA 0,01 / 0,05 DEC sent and RECEIVED and 10 commands available every day

image.png
Discord image.png

Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP

Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide

I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444


0
0
0.000
avatar

What did the Golden Gate bridge say to the Golden Gate river when they broke up?
I'm over you.

Credit: reddit
@tht, I sent you an $LOLZ on behalf of @visionaer3003
Use the !LOL or !LOLZ command to share a joke and an $LOLZ.
Delegate Hive Tokens to Farm $LOLZ and earn 110% Rewards. Learn more.
(1/4)

0
0
0.000
avatar

Çok şanslısın ki hemen yanı başında var. :) Desteklerin için teşekkürler.

0
0
0.000
avatar

Congratulations @tht! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You made more than 200 comments.
Your next target is to reach 300 comments.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Be ready for the 5th edition of the Hive Power Up Month!
Hive Power Up Day - May 1st 2022
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000