The creek project continues

avatar

image

In the city I live in, Bitlis, all the shops on the stream were demolished last year. This made up the vast majority of all shops. Other shops were built in place of the demolished shops. Although many tradesmen are victimized, this project will actually be a big gain for the city in the long run.

Yaşadığım şehir Bitlis'te geçtiğimiz yıl dereüstünde yer alan tüm dükkanlar yıkıldı. Bu tüm dükkanların çok büyük bölümünü oluşturuyordu. Yıkılan dükkanların yerine başka yerde dükkanlar inşaa edildi. Bir çok esnaf mağdur edilse de aslında bu proje uzun vadede şehir için büyük kazanç olacak.

image

Since the stream was destroyed, the stream and historical structures passing through the bazaar came to light. Bridges are centuries old. Much more aesthetic than current bridges. It just needs some restoration.

Dere üstü yıkıldığı için, çarşı içinden geçen dere ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı. Köprüler yüzyıllık. Şimdiki köprülere göre çok daha estetik. Sadece biraz restore edilmeye ihtiyaç var.

image

image

image

After strong walls are built on both sides, the inside of the stream will be thoroughly cleaned. Then they will create areas on the upper floor where people can sit and walk. It will be a little green.

Her iki tarafa güçlü duvarlar örüldükten sonra, derenin içi iyice temizlenecek. Ardından üst tarafa insanların oturacağı, yürüyüş yapacağı alanlar oluşturacaklar. Biraz da yeşillendirilecek.

image

image

image

image

All this is nice. It is important after all this construction process is over. Will people continue to throw garbage in the stream? When they get the chance, will they drain the sewage into the stream? Will they throw animal feces and dead animals into the stream?

Tüm bunlar güzel hoş. Tüm bu inşaa süreci bittikten sonrası önemli. İnsanlar dereye çöp atmaya devam edecek mi ? Fırsatını bulduklarında kanalizasyon suyunu dereye akıtacaklar mı ? Hayvan dışkılarını, ölülerini dereye atacaklar mı ?

image

But one thing is certain, no matter how bad it is, it will be better than the old building. It was one of the most illogical things in the world to build a shop on the stream passing through the center of the bazaar.

Ama şu kesin ki ne kadar kötü olursa olsun, eski yapıdan daha güzel olacak. Çarşı merkezinden geçen dere üzerine dükkan inşaa etmek dünyanın en mantıksız şeylerinden biriydi.

image

There is an abundance of historical buildings around.

Etrafta tarihi yapıların fazlalığı dikkat çekiyor.

image

image

The restored building in the picture is one of the oldest buildings in the city. One of the old inns. Once restored, it will likely be leased to one of the shopkeepers.

Resimdeki restore edilen yapı şehrin en eski yapılarından biri. Eski hanlardan biri. Restore edildikten sonra muhtemelen esnafların birine kiralanacaktır.0
0
0.000
1 comments