ကော်ဖီနဲ့ကြာဆန်ကြော် #dbuzz#hive#cent#art#photo#neoxian#anchon

avatar
(Edited)

ကော်ဖီနဲ့ကြာဆန်ကြော်
#dbuzz#hive#cent#art#photo#neoxian#archon

   

Posted via D.Buzz0
0
0.000
5 comments
avatar

Congratulations @thurawinkyaw! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

The Hive Gamification Proposal for 2022
Saint-Nicholas challenge for well-behaved girls and boys
Feedback from the December 1st Hive Power Up Day
0
0
0.000
avatar

thank you very much.
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။

0
0
0.000
avatar

အမှန်အကန်ပဲ ရှယ်ဆွဲနေပြီ !PIZZA

0
0
0.000
avatar

ရှယ်ဆွဲဆို ကြာဆန်ကြော်က ကျွနိနော်အရမ်းကြိုက်တယ်လေ
ကော်ဖီကတော့ ကျွန်နော်အသဲစွဲ သူမရှိရင် နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူး
ခုတောင် စာရေးရင် ဆေးလိပ်လေးနဲ့သောက်နေတာ😁😁😁😁😁

0
0
0.000