EREGL Grafik Analizi

avatar
(Edited)

Merhaba arkadaşlar. Sizlerle, takip ettiğim EREGL Hisse senedinin grafiğini paylaşacağım. Ancak Mittal satışlarının bitip bitmediğine dair bir bilgim yok. Eğer satışlar bitmemişse düşüş trendi bir süre daha devam edebilir. Gelelim grafiklere.

Grafiklerin ekran görüntüsünü Tradingview sitesinden aldım. Yukarıdaki grafiği genel görünüm için paylaşıyorum.

Ekran görüntüsünü 240 dakikalık zaman diliminden aldım. 36.75-37.30 fiyat aralığında bir arz-talep bölgesinin üzerinde bulunuyoruz. Daha fazla satış gelirse destek noktası olarak 34.38-33 fiyat aralığını takip edebiliriz. Yukarıda 40 TL fiyatı ve 42.75-43-75 arz-talep bölgesi takip edilebilir.

Bu paylaşım bir alım/satım sinyali değildir. Ben bir yatırım danışmanı değilim. Yatırım ve ticaret kararlarınızı maddi, psikolojik durumunuza göre kendiniz vermelisiniz. Görüşmek üzere. Takipte kalın.0
0
0.000
4 comments
avatar

Temettü dağıtmama kararı ve global resesyon beklentisi hisseyi olumsuz etkiledi. (YTD)

0
0
0.000
avatar

Congratulations @turkiye! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 3250 upvotes.
Your next target is to reach 3500 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Hive Power Up Day - April 1st 2023
Happy Birthday to the Hive Community
The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Eskiden bu hissenin bana para kazandırdığını hatırlıyorum. Sağlam bir hisse. Kazanmama rağmen sattığıma pişman olduklarımdan. Analiz için teşekkürler.

0
0
0.000