HiveStats Monthly Progress - July 2022 [ENG-TUR]

avatar
(Edited)

One more month has passed by. It is time to write a HiveStats Monthly Account Progress post. Account Progress post has been one of the posts I like to share very much on HIVE. I have already started to write this once in every 14 days as well.

Bir ay daha geçip gitti. HiveStats aylık gelişim yazısı yazma zamanı geldi. Hesap Gelişim yazısı, HIVE'de paylaşmayı en çok sevdiğim yazılardan biri oldu. Bunu artık 14 günde bir yazmaya da başladım.

If you also want to analyze your 7 or 30 days stats on HIVE Blockchain, just write your account name on https://hivestats.io/, all is collected in one page.

Siz de HIVE Blokzincirinde 7 ve 30 günlük verilerinizi analiz etmek istiyorsanız, hesap adınızı buraya https://hivestats.io/ yazmanız yeterli, herşey tek bir sayfada toplanmıştır.

There is no doubt that July has been the most productive month for me during my HIVE lifetime. Despite doing much more social actives in summer months and spending less time online, I managed to get the best stats on HIVE in July. In July, I shared the post from which I have recieved the most rewards on HIVE so far. I hope I will do the better in the future so I can break my record. As always, the more I have spare time the more I try to be online on HIVE by posting, upvoting and commenting on posts thanks to @ecency DApp.

Şüphesiz ki benim için Temmuz ayı HIVE hayatım boyunca en verimli ay oldu. Yaz aylarında daha fazla sosyal aktivite yapmama ve çevrimiçi daha az zaman ayırmama karşın Temmuz ayında HIVE'da en iyi istatistikleri elde edebildim. Temmuz ayında, HIVE'da en çok gelir elde ettiğim yazıyı paylaştım. Umarım ilerde daha iyisini yapıp bu rekorumu da kırarım. Her zamanki gibi, ne kadar çok boş zamanım olursa, @ecency uygulaması sayesinde post paylaşarak, oy vererek ve paylaşımlara yorum yazarak HIVE'de o kadar çok aktif olmaya çalışıyorum.


Taken from https://hivestats.io/

Here is the some data that was collected from HiveStats for July:

I shared four posts in July. I received 6.37 HIVE from Curation Rewards, 100.71 HIVE and 47.60 HBD from Author Rewards, and 5.21 HBD interest payout from Saving account in July. Comparing to June, there is about %206 increase in author rewards. Curation rewards increased %0.79; however, APR rate decreased from %7.90 to %7.88. HBD interest payout increased %17 thanks to the raised HBD interest rate to %20. Although the share of HBD rewards has been decreased in the rewards pool, I would like to save some more HBD .

Temmuz ayı için HiveStats'dan alınan bazı veriler şöyledir:

Temmuz ayında dört yazı paylaştım. Temmuz ayında 6.37 HIVE Kürasyon gelirlerinden, 100.71 HIVE ve 47.60 HBD Yazar gelirlerinden, ve 5.21 HBD Faiz gelirini Tasarruf hesabından elde ettim. Haziran ayına kıyasla, yazar gelirlerinde %206 artış var. Kürasyon gelirleri %0.79 artmış; buna karşın, yıllık kürasyon getiri oranı %7.90'dan %7.88'e geriledi. %20'ye arttırılan faiz oranları sayesinde HBD Faiz geliri %17 arttı. Ödül havuzundan HBD kazanımlarının azaltılmasına karşın biraz daha HBD biriktirmeyi düşünüyorum.

I achieved my first goal on HIVE, 1000 HP milestones, in July. My second goal is to achieve 1250 HP milestones. I reached 64 reputation in July and the next phase is to reach 65 reputation. I could increase my HIVE Power to 1061 HP and my reputation to 64.3 reputation in July.

Temmuz ayında HIVE'deki ilk hedefim olan 1000 HIVE oylama gücü kilometre taşına ulaştım. İkinci hedefim 1250 HIVE oylama gücü kilometre taşına ulaşmak. Temmuz ayında 64 repütasyona ulaştım ve bir sonraki adım ise 65 repütasyona ulaşmak. Temmuz ayında HIVE oylama gücümü 1061 HP'a, repütasyonumu ise 64.3'e yükselttim.

From June on, I have started to share my first five Hive-Engine tokens staked in my wallet as well. I also analyze them in my HiveStats post. Here are my first five staked Hive-Engine tokens data that was collected from HiveStats for July:

Haziran ayından itibaren, Hive-Engine cüzdanımda kilitlediğim ilk beş token bilgilerini de paylaşmaya başladım. HiveStats yazımda bunları da analiz ediyorum. Temmuz ayı için HiveStats'dan alınan kilitlediğim ilk beş token bazı şöyledir:


Taken from https://hivestats.io/

During the 30-day period, Leo increased %7, WAIV %3, CENT %21, STEM %1 and POB 25%. There have been significant increases particularly in CENT, POB and Leo tokens in this period. Since the HiveStats ranking is based on the USD value of the tokens, the top 5 ranking is changeable.

30 günlük süreçte Leo %7, WAIV %3, CENT %21, STEM %1 ve POB %25 artış göstermiştir. Bu süreçte özellikle CENT, POB ve Leo tokenlerinde önemli artışlar olmuştur. HiveStats sıralaması tokenlerin USD değerine göre olduğu için ilk 5 sıralaması değişkendir.

I have been active almost everyday on HIVE since August 2021. 2022 has been the year in which I have shared the most posts, read the most posts, upvoted the most posts, received the most upvotes, commented on the most posts, and received the most comments on HIVE. I hope that I will realize much more and reach my next goals in 2022.

2021 Ağuston ayından itibaren hemen hemen hergün HIVE'de aktifim. 2022 yılı, HIVE'de en çok yazı paylaştığım, en çok yazı okuduğum, en çok paylaşıma oy verdiğim, en çok oy aldığım, paylaşımlara en çok yorum yaptığım ve en çok yorum aldığım yıl oldu. Umarım 2022 yılında daha fazlasını gerçekleştirip bir sonraki hedeflerime ulaşacağım.

I would like to thanks @LeoFinance team for the contributions to HiveStats. Hope to have more stats to write in the next monthly progress post.

Thank you for reading.

HiveStats'a katkılarından dolayı @Leofinance ekibine teşekkür ederim. Umarım bir sonraki aylık gelişim yazısında yazacak daha fazla istatistiğim olur.

Okuduğunuz için teşekkür ederim0
0
0.000
11 comments
avatar

Excellent analysis work my friend...it was a productive month. Many more to come.

🎆🎇🎉🎊🌧️💐✨🌾🌱🌹🌙🌿🍃🥀⚡🌺☘️🍀🌈🌷⭐🪴🌵🌸🌟💮🌴🌳💫☀️💮☔🌲🌳🌍🌌🌠☄️🏵️🐝🌻🌼🍄🐞🦋💙☕💜🍍🎆🎇🎉🎊

0
0
0.000
avatar

Temmuz ayı sanırım herkes için verimli oldu. Paylaştığın linkten kontrol ettiğimde, benim de gelirlerimin büyük bir çoğunluğunun Temmuzda geldiğini gördüm. Bilgilendirmeler için teşekkür ederim.

I think July has been fruitful for everyone. When I checked the link you shared, I saw that most of my income came in July. Thank you for the information.

0
0
0.000
avatar

Congratulations @videoaddiction! You received a personal badge!

You powered-up at least 10 HIVE on Hive Power Up Day!
Wait until the end of Power Up Day to find out the size of your Power-Bee.
May the Hive Power be with you!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month Challenge 2022-07 - Winners List
The 8th edition of the Hive Power Up Month starts today!
Hive Power Up Day - August 1st 2022
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000