စွယ်တော်မြတ်စေတီမှာ ခိုစာကျွေးနေသော သားအမိ #photography #palnet #proof ...

avatar

စွယ်တော်မြတ်စေတီမှာ ခိုစာကျွေးနေသော သားအမိ
#photography #palnet #proofofbrain #neoxian #trafficinsider


Posted via D.Buzz0
0
0.000
9 comments
avatar

ခိုစာတွေ ရမယ်
!LOL

0
0
0.000
avatar

Knock knock...
ERROR: Joke failed.

@sawlwin, You need more $LOLZ to use this command. The minimum requirement is 8.0 LOLZ.
You can get more $LOLZ on HE.

0
0
0.000
avatar

မိသားစုတွေ ပျော်ရွှင်စွာ။
!PIZZA

0
0
0.000
avatar

မြဲပျော်နေချင်ပါတယ်

0
0
0.000
avatar

မနက်စော ကုသိုလ်တွေ အများကြီးနဲ့ပေါ့ !PIZZA

0
0
0.000
avatar

ကုသိုလ်ယူရတာပေါ့

0
0
0.000