Beautiful rose colors. It's getting colder now and all the flowers are drying up.

avatar

Beautiful rose colors. Now the flowers are almost dry.
It's getting colder now and all the flowers are drying up.
Only the most resistant flowers still bloom.
Autumn is the time when nature prepares for winter sleep. The leaves on the trees become different colors: yellow, red, orange, then they fall off. Now autumn is still beautiful and bright. Then, when all the flowers bloom, the leaves fall off, the autumn becomes gray, foggy. Many people fall into an autumn depression.
And now I'm depressed because of the war. As much as I don't want to talk about it. But, the war is still going on. So sad, panic attacks, depression, fear. That's what war brings.
We still hope that this will all be over as soon as possible. We just want to live in peace.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

Красиві троянди кольори. Нині квіти майже засохли.
Зараз похолоднішало і всі квіти засихають.
Тільки стійкі квіти все ще цвітуть.
Осінь – це час коли природа готується до зимового сну. Листя на деревах стає різних кольорів: жовті, червоні, оранжері, потім вони обсипаються. Зараз осінь досі красива та яскрава. Потім, коли всі квіти зацвітуть, листя осипиться осінь стане сірим, туманним. Багато людей впадають у осінню депресію.
А я зараз у депресії через війну. Як би не хотілося про неї говорити. Але, війна все-таки ще йде. Так сумно, панічні атаки, депресивний стан, страх. Ось що війна несе.
Ми все ж таки сподіваємося, що це все закінчиться якнайшвидше. Ми хочемо просто спокійно жити.

My instagram account 🤗

I love HIVE ❣

💙💛0
0
0.000
1 comments