Ostrava!!!

Zdravím kolemjdoucí

Nabízím do #aroundtheworld pár dní fotek z Ostravy. Dneska jsme s rodinkou navštívili Ostravu a krátce se svezli na ruském kole. A níže pár nevšedních fotek.

img_0.22732631473099651.jpg

img_0.6187145336690637.jpg

img_0.4039012184151444.jpg

img_0.453211334030854.jpg

img_0.4268168212134448.jpg

img_0.7553608501884111.jpg0
0
0.000
8 comments
avatar

Je to moje rodné město, ale už bych to tam nepoznal. Marně přemýšlím, kde to kolo stojí. Odhadoval bych to nedaleko divadla a výstaviště.
!LUV
za použití #aroundtheworld

0
0
0.000
avatar

Masarykovo náměstí. U Lasa. Kousek od výstaviště, jak jsi psal.

0
0
0.000
avatar

LASO mi nic neříká. Kdysi jsme chodili do ASA, ale to bylo kousek od Síkorova mostu.

0
0
0.000
avatar

Možná mluvíme oba o tom samém.... Na mapě označen obchodní dům - kousek od Sýkoráku. Hnedle u náměstí kousek od Černé louky.
image.png

0
0
0.000
avatar

Je to 44 let, co jsem tam byl naposledy :-). Za tu dobu se toho hodně změnilo :-)

0
0
0.000
avatar

Congratulations @zirky! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 20000 upvotes.
Your next target is to reach 21000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Happy New Year - Feedback from the first Hive Power Up Day of 2022
PUD - PUH - PUM - It's all about to Power Up!
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000