You are viewing a single comment's thread from:

RE: January 9 2020 - almost 13,5 h in Work

in #actifit10 months ago

Głowa do góry, odpocznij trochę :)

Sort:  

Chciałbym.

W sumie mam jeszcze 11 dni starego urlopu. 🤔