You are viewing a single comment's thread from:

RE: Afternoon walk and @actifit gadgets result - MARC #346

in #actifit2 years ago

Как си, човече? ;)

Sort:  

Благодаря Добре . Нямах време миналата седмица та се позагубих няколко дена :) от стийма.

еми и аз го позарязвам напоследък...
само колкото да държим връзка тука близките...
лека вечер! :)