Around The World: Challenge -#11 Evaluation (vyhodnocení)

in #aroundworld6 months ago (edited)

atw1.gif


(Google translate from Czech)

Without long introductory sentences, I will immediately start with the main one.
Welcome to the evaluation of the eleventh round of the simple photo competition

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

6 Hive users signed up for the 11th round. That the competition is gaining in popularity? :-). I will try to rank their competition entries from north to south.

@racibo
sent several links. If you want to know Polish Gdańsk, entrust yourself to the care of this user. His reports for Actifit will take you to places unknown to the average tourist
racibo2.jpeg
@cezari-io
In his legacy he showed us a famous building in London
cezary.jpeg
@jjprac
sent several links. Since we almost know the surroundings of Pilsen (:-)), I chose a photo from Děčín in North Bohemia for today's evaluation
jjprac.jpeg
@garygeo1
he traditionally supplies us with photographs from his long bike trips. Last Saturday he drove northeast of Pilsen
gary.jpeg
@krakonos
he left Prague for a while and went to southern Bohemia. He entered a photo from Třeboň for the competition
kraki.jpeg
@sk1920
is enjoying a vacation in Rhodes, Greece. All his reports for Actifit are worth your attention :-)
sk1920.jpegAnd now, wise woman, please :-).
After a long deliberation and going through all the competition entries, and perhaps also due to the burning sunbeams, I totally dug up the prizes for the winners :-).

My final decision is as follows:
I award two extraordinary prizes.
The first prize of 1 HBD + 60 AFIT was won by @sk1920
for great pictures from the "south"


Second prize 0.5 HBD + 50 AFIT for @racibo
for the hard work of the courier


I award "regular" prizes as follows:
First place
@cezary-io 0.5 HBD + 60 AFIT


Second place
@garygeo1 0.3 HBD + 40 AFIT


Third place
@jjprac 0.2 HBD + 30 AFIT


potato medal for
@krakonos 0.1 HBD + 20 AFIT


Snímek z 20200801 152742.png
Snímek z 20200801 152755.png
Snímek z 20200801 152816.png

Thank you to all participants for great photos and for their participation in the competition.
If you don't have much to do, take part in the just announced twelfth round of the competition. Just read and apply a simple rule. You can find them by clicking on the logo under the article :-).

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive


Bez dlouhých úvodních vět se rovnou pustím do toho hlavního.
Vítejte na vyhodnocení jedenáctého kola jednoduché foto soutěže

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭


Do jedenáctého kola se přihlásilo 6 uživatelů Hive. Že by soutěž nabývala na popularitě? :-). Jejich soutěžní příspěvky se pokusím seřadit od severu k jihu.

@racibo
zaslal několik odkazů. Chcete-li poznat Polský Gdaňsk, svěřte se do péče tohoto uživatele. Jeho hlášení pro Actifit vás zavedou do míst, které běžný turista nepozná:
@cezari-io
nám ve svém odkazu ukázal jednu slavnou budovu v Londýně
@jjprac
poslal několik odkazů. Protože okolí Plzně už skoro známe ( :-) ), vybral jsem do dnešního hodnocení fotografii z Děčína
@garygeo1
nás tradičně zásobuje fotografiemi z jeho dlouhých výletů na kole. Minulou sobotu se proháněl severovýchodně od Plzně
@krakonos
opustil na chvíli Prahu a vypravil se do jižních Čech. Do soutěže přihlásil snímek z Třeboně
@sk1920
si užívá dovolenou na řeckém Rhodu. Všechna jeho hlášení pro Actifit stojí za vaši pozornost :-)
A teď babo raď :-).
Po dlouhém zvažování a procházení všech soutěžních příspěvků, a snad také vlivem pálících slunečních paprsků, jsem totálně překopal ceny pro vítěze :-).


Mé definitivní rozhodnutí je následující:
Uděluji dvě mimořádné ceny.
První cenu 1 HBD + 60 AFIT získal @sk1920
za skvělé snímky z „jihu“


Druhou cenu 0.5 HBD + 50 AFIT pro @racibo
za náročnou práci kurýra


„Běžné“ ceny uděluji takto:
První místo

@cezary-io 0.5 HBD + 60 AFIT


Druhé místo
@garygeo1 0.3 HBD + 40 AFIT


Třetí místo
@jjprac 0.2 HBD + 30 AFIT


bramborová medaile pro
@krakonos 0.1 HBD + 20 AFIT

Děkuji všem účastníkům za skvělé fotografie a za jejich účast na soutěži.
Nemáte-li zrovna co na práci, zúčastněte se právě vyhlášeného dvanáctého kola soutěže. Stačí si přečíst a použít jednoduché pravidlo. Najdete je po kliknutí na logo pod článkem :-).

linka.png
#aroundworld

Sort:  

Díky, brambory já rád.

:-)
Tak tady na zapití
!BEER :-)


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

There's one thing, long time ago #polish community decided that this tag is to be used for at least 50-50 in polish posts. I think that #cesky has similar rules
I'm writing this in order to warn you that you may get downvotes. I guess the community won't mind your few posts as already few members participate in your contest.

Thanks for the warning. I used #polish just because of the Polish contestants. Otherwise, of course, I do not use it.

I guess nobody will mind if it will happen from time to time. Maybe it's going to draw more attention to #aroundworld

I hope so :-)

Děkuji za výhru. Jen se ti trošku popletl Mělník s Děčínem. Jsou si podobné ;)

!BEER

Jdu to opravit.

;)


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Diki moc!

Nie ma za co :-). To była przyjemność.

Thank you very much @bucipuci. I am honoured to be mentioned in your post.
Congratulations to all the winners. And !BEER for your efforts with this great contest.

Thank you for your contribution. He enriched my map with another place :-)


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @cezary-io for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Díky. :-))

Rádo se stalo :-)

:-))