ရေညှိထမင်းလိပ်

in #foodlast month

ကျန်းခန့်သာလို့ မာကြပါရဲ့လား မိတ်ဆွေတို့

မနေ့က မိသားစု သုံးယောက် ဆုံဖြစ်တုန်း
ညနေစာ ရေညှိထမင်းလိပ် လုပ်စားဖြစ် ခဲ့ပါတယ်။

img_0.9860728549136311.jpg

ရေညှိဖက်၊ ထမင်း၊ ကြက်ဥကြော်၊ ငါးဖယ်ကြော်၊
ဆလပ်ရွက် နှင့် နှမ်းလေးများ ဖြူးကာ လိပ်ပြီး
ဓားဖြင့် အပိုင်းပိုင်း လှီးကာ တစ်ခု တစ်လုပ်
စားရတာ အရသာ ရှိလှပါတယ်။

img_0.555730177478038.jpg

အိမ်မှာပဲ သဘာဝ အတိုင်း လုပ်စားဖြစ်တာ
ဆိုတော့ ကျန်းမာရေး နဲ့လည်း ညီညွတ်မယ်
ထင်ပါတယ်။

လာစားကြပါဦးလား မိတ်ဆွေတို့ရေ

@walarhein

Sort:  

Congratulations @walarhein! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Hivebuzz support the Papillon Foundation Charity project

Thank you

ဝါး စားချင်စရာလေးဗျာ။ ဗိုက်တောင်ဆာသွားတယ်။

လာစားလှည့်လေ လုပ်ကျွေးမှာပေါ့