Old tree / Starý strom

in Picture A Daylast year

IMG_20200503_095227.jpg

One of the old trees growing on the banks of the Sázava River, which flows through the center of the Czech Republic. The oldest hiking trail in the country leads around this tree.

Jeden ze starých stromů rostoucí na břehu řeky Sázavy, která protéká středem České republiky. Kolem tohoto stromu vede i nejstarší turistická stezka v republice.

Sort:  

Opět hezké barvy. Upravuješ?

It's a lovely one @softa

Není za tím stromem, tak půl kilometru po proudu, jez?