RE: HIVE za 4000 dolarů? Nebo za 60? V příštím cyklu možná ano!

You are viewing a single comment's thread from:

HIVE za 4000 dolarů? Nebo za 60? V příštím cyklu možná ano!

in hive-128464 •  last month 

Díky, jo no já těma ciframa rád hážu a zatím mi to teda nikdy moc nevyšlo 😀 tak na to nespoléhejte

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Nespoléhám, ale nezlobil bych se, kdyby ti to náhodou vyšlo :D