High school graduation for #SaturdayMemories

in QUAC4 months ago
I almost forgot that Saturday is the time for a weekly post as part of the #SaturdayMemories initiative. Today I will share with you one of the most touching moments of my life - graduation. The photo that I will show was taken by a wonderful photographer, unfortunately, the only contact that remained is the watermark on the photo - fota.in. All photos show me, about 9 years ago.

Я ледве не забув, що субота - час для щотижневого поста в рамках ініціативи #SaturdayMemories. Сьогодні я поділюсь з вами одним із найзворушливіших моментів мого життям - випускним. Фото що я буду показувати зробив прекрасний фотограф, на жаль єдиний контакт, що залишився водяний знак на фото - fota.in. На всіх фото зображений я, приблизно 9 років тому.

IMG_0135_новый размер.JPG

I am very glad that I gained experience in student life living in a dormitory. Almost every day was full of various interesting events. Constant live communication with friends, celebrations, routine first jobs, financial hardship, reading room, first love, and much more, which causes a pleasant feeling of nostalgia.

Я дуже радий, що отримав досвід студентського життя живучи в гуртожитку. Майже кожний день був сповнений різноманітних цікавих подій. Постійне живе спілкування з друзями, святкування, рутинна перші підробітки, фінансова скрута, читальна зала, перше кохання і багато іншого, що викликає приємні відчуття ностальгії.

IMG_0005_новый размер.JPG

When to say that student life is the best time in life, it is true. Despite the long distance from home (I studied 400 km from home), I was always at home in the dormitory. By the end of my studies, almost everyone in the dormitory knew me. I had a very hard time with the fact of graduation, because I had a completely different life ahead of me, where I will have to take responsibility.

Коли говорять, що студентське життя - найкращий час в житті, це дійсно так. Незважаючи на велику відстань від дому (я навчався за 400 км від дому), в гуртожитку я завжди був, як у дома. Під кінець навчання мене знали майже все і гуртожитку. Я дуже тяжко переживав факт закінчення навчання, адже за ним мене чекало зовсім інше життя, де потрібно було брати відповідальність на себе.

IMG_0136_новый размер.JPG

I really loved the freedom I got during my student years. Maybe it's because I was raised under hyper-care and total control. Freedom almost fooled me.

Я дуже любив свободу, що отримав в студентські роки. Можливо це внаслідок того, що я виховувався під гіперопікою та тотальним контролем. Свобода ледь не спянила мене.

IMG_0199_новый размер.JPG

In my sophomore year, I was really thinking about quitting study and starting to work for myself. The main reason for this was "network marketing", I was actively involved him. I did not see myself in any medical profession, so I chose psychiatry. As life has shown, it was a good choice at the time.

На 2-м курсі я реально думав над тим, щоб кинути навчання і почати працювати самого себе. Основною причиною цього був “сітєвий маркетинг”, яким я активно займався. Я не бачив себе ні в якій медичній професії, через це вибрав психіатрію. Як показало життя, це був гарний вибір на той момент.

IMG_0004_новый размер.JPG

I remember how hard it was for all my friends and me to be evicted from the dormitory where we spent, perhaps the best, 6 years of our lives.

Я пам'ятаю, як важко всі мої друзі і я переживали необхідність виселення із гуртожитку, де ми провели, можливо найкращі, 6 років свого життя.

IMG_0191_новый размер.JPG

As I do not try to remember the learning process, nothing happens. But I remember student life outside of school very well. It was a wonderful time of adventure and life experience with almost no responsibility. Mmmmm ...

Як не намагаюсь згадати навчальний процес нічого не виходить. Зате студентське життя поза навчанням пам'ятаю прекрасно. Це був прекрасний час пригод та життєвого досвіду майже без відповідальності. Ех...

IMG_0192_новый размер.JPG

If you look back and think, this is the life, outside of school, that gave me my beautiful wife. I met her back in 2008. We have been with her ever since, although we have only been officially married since 2015.

Якщо озирнутись і подумати, саме таке життя, поза навчанням, подарувало мені мою прекрасну дружину. Я познайомився з нею в далекому 2008 році. Саме з того часу ми з нею, хоча офіційно одружені лише з 2015 року.

IMG_0006_новый размер.JPG

After the training was over, my future wife and I were tested for distance and time. It was difficult and not easy. But no matter how hopeless the situation may seem, there is always a way out.

Після того, як навчання закінчилось, мене і мою майбутню дружину чекало випробування відстанню та часом. Було складно та не просто. Але, якою б не здавалась безвихідною ситуація, вихід є завжди.

IMG_0007_новый размер.JPG

create hive blockchain account

Not got an account yet? Sign up to Hive!

AD

Each next of my referrals receives a X HIVE (X=1$) gift and 1 additional booster pack as soon as the gift sending function is possible. Plus, you and I also get 2 booster packs, under the prerequisites of a referral program. I already have 10 referrals, so in addition to the above, you will receive an additional 1 Epic card (the chance of receiving which, with the booster pack open, is only 4%).

Кожний наступний мій реферал отримує подарунок в розмірі X HIVE (X=1$) та 1 додатковий booster pack, як тільки стане можлива функція відправки подарунків. Плюс, до X HIVE (X=1$)* ви, та я, також отримуємо по 2 booster pack, по попереднім умовам реферальної програми. У мене вже Є 10 рефералів, тому, крім описанного вище, ви отримаєте додаткову 1 Епічну карту (шанс на отримання якої, при відкриті booster pack, всього 4%).

Total: X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Ітого: **X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Підтримайте своїх - проголосуйте за @cryptobrewmaster як witnesses)Поддержите своих - проголосуйте за @cryptobrewmaster как witnesses
mXkfdToSwHy1F6xC7iNSf4gD4njuiH2TJnH2d9a7sjEgsxpt7CEU4CDXwUXWd61c3gzQGEtMeWn6Sm6KWZKQfuZ1Zp5mj7ePv3FJbj7bC.png@cryptobrewmaster

Sort:  

Дякую за участь в ініціативі #SaturdayMemories. Завжди з задоволенням читаю твої розповіді )
Познач будь ласка
@olga.maslievich, як ініціатора в пості
P.S. До речі не дивлячись на мій великий досвід в МЛМ, в Тяньши мене не спокусили )))

) а я забил на универ)
сетевым в какой компании занимался?

Тянши впихивал. Кальций там был отличный.

слышал такое дело!
кстати вроде норм весьма!

Класні фтто, а спогади ... ех!... Кажуть, що студентські роки - це суцільна романтика, куди там до навчання ;)
У вас непроста професія, але все вийшло, і така гарна сім'я!

А яким саме сєтжвим маркетингом? Дуже цікаво. Мене куди тільки не щманювали, але не пішло ніде. Не моє і все

Тянь ши.

Психіатрія зіграла саму важливу річ - змусила розбиратись в собі. А там далі життя все розставило. Зараз лікувальна практика більше, як хобі. Основні функціїї організація і управління. Але, без психіатрії, навряд чи би сюди дібрався.

Не чула про Тянь Ши. А психіатрія мабуть дкже цікава

Сама людина дуже цікавий обєкт для вивчення. А психіатрія нічим не цікавіша банально стоматології. Методи діагностики, класифікацій і лікування майже не змінились з післявоєних років.

Як це майже не змінились? У світі? Чи просто у нас?

Дивлюсь Доктора Хауса, і якось важко в це повірити 🙄

Якщо включати в понняття психіатрії тільки медикаментозне лікування (90% лікарів так роблять) - то майже нічого не змінилось у всіх країнах.

Що стосується Психотерапії (деякі лікарі і я виокремлюю це поняття із психіатрії) то тут все ще більш відносно, можливо навіть є регрес у нас. За радянських часів широки використовувались гіпноз та холатромне дихання, зараз на пальцях можна перерахувати спеціяалістів, що цим замаються.

З іншої сторни, як не реклама на ютубі так новий "ментор" розповідає чому треба віддати йому свої гроші, щоб прокачати себе. Апсихіатри працюють уже з "проблемами" (хворобами) про які майженічого не відомо.

In twitter -

#SaturdayMemories initiative from @olga.maslievich

Чомусь не можу відкорегувати текст самого повідомлення.