A wonderful seaside forest in the Kępa Redłowska nature reserve / Cudowny nadmorski las w rezerwacie przyrody Kępa Redłowska

gdyred1.jpg

This forest is one of the most amazing forests I have ever been to. I really like the hilly terrain, which makes you feel like you are in the mountains at times. The vegetation is also wonderful. Lots of tall trees, roots sticking out of the ground ... you can see specific geological processes resulting from sea abrasion.

Ten las jest jednym z najbardziej niezwykłych lasów, w jakich kiedykolwiek byłam. Bardzo lubię pagórkowatą rzeźbę terenu, dzięki której można się momentami poczuć jakby się było w górach. Wspaniała jest też roślinność. Dużo wysokich drzew, korzenie wystające z ziemi... widać specyficzne procesy geologiczne powstałe w wyniku abrazji morskiej.

gdyred2.jpg

gdyred7.jpg

After crossing the forest, you go to the Redłowska beach, but you can also climb the cliff and see the sea from above. The views are impressive.

Po przejściu lasu wychodzi się na plażę Redłowską, ale można też wspiąć się na klif i zobaczyć morze z góry. Widoki są imponujące.

gdyred6.jpg

kli3a.jpg

gdyred4.jpg

But let's go back to the forest.

Here you can find characteristic plants (sea buckthorn, ribbed rootstock, daffodil bay, common ivy).
Source: Wikipedia

Sea buckthorn is a tasty edible plant that can be made into jam. This plant contains more vitamin C than an orange. Its fruit is also orange in color. Of course, you can't pick anything in the reserve, but I think it's worth mentioning the properties of the Sea buckthorn. Maybe you will find it elsewhere and want to make jam with it ;)

Ale wróćmy do lasu.

Można tu znaleźć charakterystyczne rośliny (rokitnik zwyczajny, podrzeń żebrowiec, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity).
Źródło: Wikipedia

Rokitnik jest smaczną rośliną jadalną, z której można zrobić dżem. Ta roślina zawiera więcej witaminy C niż pomarańcza. Jego owoce również są pomarańczowe. Oczywiście, w rezerwacie nie można nic zrywać, ale myślę, że warto wspomnieć o właściwościach rokintika. Może znajdziecie go w innym miejscu i będziecie chcieli zrobić z niego dżem ;)

gdyred9.jpg

gdyred8.jpg

gdyred11.jpg

gdyred12.jpg

gdyred13.jpg0
0
0.000
4 comments
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

Manually curated by EwkaW from the @qurator Team. Keep up the good work!

0
0
0.000