My people

in hive-165469 •  last month 

▶️ Watch on 3Speak


Я вирішив не зволікати і не відтягувати на потім свою участь в ініціативі #mypeople (Посилання на умови ініціативи). Єдине, я довго вагався, як взяти участь. Написати статтю, чи зняти відео. Перемогло бажання практикувати англійську мову. Я прекрасно розумію, що мова далека від гарної, але практика, це те, що мені зараз потрібно. Завчасно прошу пробачення за маску, банально забув зняти. Своєрідна звичка (маску на роботі майже не знімаю).

I have decided not to delay my participation in the #mypeople initiative ([Link to the terms of the initiative] (https://peakd.com/hive-165469/@infa/3-weekly-challenge-by-infa-and-teamukraine-my-people-or-shotizhnevii-chelenzh-vid-infa-ta-teamukraine-moyi-lyudi)). The only thing I hesitated for a long time was how to take part, will write an article or make a video? The desire to practice English won. I understand perfectly well that my language is far from good, but practice is what I need now. I apologize in advance for the mask, I simply forgot to take it off. A kind of habit (I almost do not take off the mask at work).

3HaJVw3AYyXBBQkN3tCkeqGDncZiRLVNg5Jyv5RiCGf2FwTABcit1xhrhyhtQ45cTwJKTfvTkS5x5817CbpMfjo221KQ4Pp7UpiqWEr.png

Спочатку про людину, яку я забув вказати в відео - @tarazkp. Це один із самих відомих авторів на блокчейні HIVE. Мені завжди подобається читати його розповіді, які часто перевищують 1000 слів. Вони сповнені мудрості та відвертості. @tarazkp - своєрідний орієнтир якості, до якого я хочу спочатку дотягнутись, а там буде видно, можливо, з часом я зможу конкурувати з ним не тільки за якістю контенту, а й за об'ємом :)

First about the person I forgot to point out in the video - @tarazkp. This is one of the most famous authors on the HIVE blockchain. I always like to read his stories, which often exceed 1000 words. They are full of wisdom and openness. @tarazkp is a kind of quality benchmark that I want to reach first, and it will be seen there, maybe in time I will be able to compete with it not only in terms of content quality, but also in terms of volume:)

Щоб не повторювати все, що я озвучив в відео я просто перелічу всіх важливих користувачів HIVE, зв'язок із якими для мене особливо важливий. В списку тільки ті користувачі, що публікують чи опублікували контент з 20 березня (Дня народження HIVE).

In order not to repeat everything I said in the video, I will simply list all the important HIVE users with whom communication is especially important to me. Only users who have published or published content since March 20 (HIVE's Birthday) are listed.
@prettysnake
@andruto
@rollie1212
@gengua
@teamukraine
@zirochka
@stranger27
@tatiana21
@darynka
@bugavi
@olga.maslievich
@dolov
@yetaras
@shady

Наостанок прошу вибачення у всіх, кого образив своєю вимовою та неправильною назвою нікнейму.

Finally, I apologize to everyone I have offended by my pronunciation and incorrect nickname.

Весь зміст створено автором за псевдонімом @cranium для однойменного блогу на блокчейні HIVE. Використання будь-яких матеріалів дозволено лише після погодження з автором.
All content was created by the author under the pseudonym @cranium for the blog of the same name on the HIVE blockchain. The use of any materials is allowed only after agreement with the author.

create hive blockchain account

Not got an account yet? Sign up to Hive!

AD

Each next of my referrals receives a X HIVE (X=1$) gift and 1 additional booster pack as soon as the gift sending function is possible. Plus, you and I also get 2 booster packs, under the prerequisites of a referral program. I already have 10 referrals, so in addition to the above, you will receive an additional 1 Epic card (the chance of receiving which, with the booster pack open, is only 4%).

Кожний наступний мій реферал отримує подарунок в розмірі X HIVE (X=1$) та 1 додатковий booster pack, як тільки стане можлива функція відправки подарунків. Плюс, до X HIVE (X=1$)* ви, та я, також отримуємо по 2 booster pack, по попереднім умовам реферальної програми. У мене вже Є 10 рефералів, тому, крім описанного вище, ви отримаєте додаткову 1 Епічну карту (шанс на отримання якої, при відкриті booster pack, всього 4%).

Total: X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Ітого: **X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Підтримайте своїх - проголосуйте за @cryptobrewmaster, як свідка mXkfdToSwHy1F6xC7iNSf4gD4njuiH2TJnH2d9a7sjEgsxpt7CEU4CDXwUXWd61c3gzQGEtMeWn6Sm6KWZKQfuZ1Zp5mj7ePv3FJbj7bC.pngПоддержите своих - проголосуйте за @cryptobrewmaster, как свидетеля mXkfdToSwHy1F6xC7iNSf4gD4njuiH2TJnH2d9a7sjEgsxpt7CEU4CDXwUXWd61c3gzQGEtMeWn6Sm6KWZKQfuZ1Zp5mj7ePv3FJbj7bC.png

▶️ 3Speak

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Приємно побачити себе у вашому списку, дякую! )) А об'єм не завжди говорить про якість, так що з вашим обсягом слів все у порядку. Головне, що нам подобається Вас читати!

Після таких комментарів починаю розуміти, що моя щоденна праці не марна :)

Як кажуть, the pleasure is mine ;)

Супер!
спасибо за добрые слова в видео и за упоминания))

Эт Вам спасибо, что сотворили такое место, как #teamukraine. Мне очень приятно видеть, как с каждым днем растет количество участников в телеграме https://t.me/HIVE_UA

Спасибо!!!.gif

Без активных членов сообщества этого бы не было!

О, так мило, що ви мене згадали! 😊

Немає за що :)