"Expectations and reality" (300 words to a photo #19)

in Team Ukraine6 months ago
Вперше, я ще звечора знав, про що буду писати цю статтю. Зараз мені залишається тільки знайти фото, яке б хоч трішечки могло би передати мої думки. Це виявилось зробити не так уже і просто. Можливо, через складну тему, що я сьогодні обрав. Тема статті доволі непроста: “Очікування і реальність”.

For the first time, in the evening I knew what I was going to write this article about. Now all I have to do is find a photo that could convey my thoughts a little bit. It turned out to be not so easy to do. Probably because of the complex topic I chose today. The topic of the article is quite difficult: "Expectations and reality".

IMG_20190825_084619_Snapseed.jpg

Спершу 2 слова про фото. Я зробив його на прогулянці в місті Черкаси на території Соборного парку. Мені сподобалась та симетрія, яку я побачив у поєднанні кронів дерев та розп'яття на куполі храму.

First 2 words about the photo. I did it on a walk in the city of Cherkasy in the Cathedral Park. I liked the symmetry I saw in the combination of the treetops and the crucifix on the dome of the temple.

Чому я обрав темою статті “Очікування і реальність”? Вчора в мене було дуже багато очікувань з приводу однієї можливості, що мені подарувало життя. На протязі декількох днів я готувався до вчорашнього дня, аналізував, розраховував ймовірні варіанти того, як складеться ситуація. Якщо сказати грубо, я (майже) жив майбутнів в світі своїх очікувань. Моя підготовка, обдумування, всі емоції та увага яку я приділяв теоретичній події виявились, м'яко кажучи малоефективними. Мені так і не вдалось нічого передбачити і подія пройшла по зовсім непередбачуваній для мене схемі.

Why did I choose the topic of the article "Expectations and Reality"? Yesterday I had a lot of expectations about one opportunity that gave me life. For several days I was preparing for yesterday, analyzing, calculating possible options for how the situation will develop. Roughly speaking, I (almost) lived the future in a world of my expectations. My preparation, reflection, all the emotions and attention I paid to the theoretical event turned out to be, to put it mildly, ineffective. I didn't manage to predict anything and the event went according to a completely unpredictable scheme for me.

Як підсумок, я отримав виражений конфлікт між моїми очікуваннями та реальністю. Подія прошла, конфлікт залишився. Мені знадобилось біля 6 годин, щоб справитись із тягарем, щого конфлікту. Тільки після того, як я прийняв реальність, зрозумів, що я зробив в цій ситуації абсолютно все що міг, зрозумів чого мені не вистачило, для покращення можливостей та побудував план, як я буду покращувати свої навички (найцінніші наші активи), я зміг справитись із конфліктом.

As a result, I received a pronounced conflict between my expectations and reality. The event passed, the conflict remained. It took me about 6 hours to cope with the burden of this conflict. Only after I accepted the reality, realized that I did absolutely everything I could in this situation, realized what I lacked to improve opportunities, and made a plan on how I will improve my skills (our most valuable assets), I was able to cope with conflict.

Крім негативного емоційного фону на протязі 6 годин, мій конфлікт між реальністю та очікуваннями, подарував мені дуже цікаве спостереження. Мій приклад на 100% доводить думку, що наші думки формують нашу реальність. (Часто зовсім не таку, яку б ми хотіли). 6 годинний субдепресивний стан, в якому я знаходився під час опрацювання конфлікту є результатом мої моїх думок, які його сформували. Коли я думав про майбутню подію, я навіть не міг припустити, що цим можу вигадати для себе таку халепу. На прощання цікава порада: “Думайте, що ви думаєте!”.

In addition to the negative emotional background for 6 hours, my conflict between reality and expectations gave me a very interesting observation. My example 100% proves that our thoughts shape our reality. (Often not at all what we would like). The 6 hours of subdepressive state I was in during the treatment of the conflict is the result of my thoughts that shaped it. When I thought about the upcoming event, I could not even imagine that I could invent such a mess for myself. An interesting piece of advice at the farewell: "Think what you think!".

    Весь текст та фото написанні автором за псевдонімом @cranium для одноіменного блогу на блокчейні HIVE. Використання будь-яких матеріалів дозволено лише після погодження з автором.
    All text and photos written by the author under the pseudonym @cranium for the blog of the same name on the HIVE blockchain. The use of any materials is allowed only after agreement with the author.

create hive blockchain account

Not got an account yet? Sign up to Hive!

AD

Each next of my referrals receives a X HIVE (X=1$) gift and 1 additional booster pack as soon as the gift sending function is possible. Plus, you and I also get 2 booster packs, under the prerequisites of a referral program. I already have 10 referrals, so in addition to the above, you will receive an additional 1 Epic card (the chance of receiving which, with the booster pack open, is only 4%).

Кожний наступний мій реферал отримує подарунок в розмірі X HIVE (X=1$) та 1 додатковий booster pack, як тільки стане можлива функція відправки подарунків. Плюс, до X HIVE (X=1$)* ви, та я, також отримуємо по 2 booster pack, по попереднім умовам реферальної програми. У мене вже Є 10 рефералів, тому, крім описанного вище, ви отримаєте додаткову 1 Епічну карту (шанс на отримання якої, при відкриті booster pack, всього 4%).

Total: X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Ітого: **X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Підтримайте своїх - проголосуйте за @cryptobrewmaster, як свідка mXkfdToSwHy1F6xC7iNSf4gD4njuiH2TJnH2d9a7sjEgsxpt7CEU4CDXwUXWd61c3gzQGEtMeWn6Sm6KWZKQfuZ1Zp5mj7ePv3FJbj7bC.pngПоддержите своих - проголосуйте за @cryptobrewmaster, как свидетеля mXkfdToSwHy1F6xC7iNSf4gD4njuiH2TJnH2d9a7sjEgsxpt7CEU4CDXwUXWd61c3gzQGEtMeWn6Sm6KWZKQfuZ1Zp5mj7ePv3FJbj7bC.png

Sort:  

In twitter -

150335028219546975.gif