I will remember you

in Team Ukraine2 months ago

Вчора я дізнався жахливу новину. Мій однокласник, один з гарних шкільних друзів вчора помер. Йому не було навіть 33 роки. Останній раз ми бачились років 15 тому. Я уяви не маю, що спричинило смерть в такому ранньому віці, я просто в шоці. Більш за все, в понеділок я відвідаю церемонію поховання, щоб попрощатися з колишнім другом, з яким ми довгий час сиділи за однією партою, разом грали в футбол, ходили на природу. Людину, яку я на завжди пам'ятаю, як доброго друга та прекрасного потенційного гравця в футбол, якому вже не судилось грати в цю гру.

Yesterday I learned the terrible news. My classmate, one of my good school friends, died yesterday. He was not even 33 years old. We last saw each other 15 years ago. I have no idea what caused the death at such an early age, I'm just shocked. Most of all, on Monday I will attend the funeral ceremony to say goodbye to a former friend, with whom we sat at the same desk for a long time, played football together, went to nature. A person I always remember as a good friend and a great potential football player who was no longer destined to play this game.

IMG_20200330_172440_Snapseed.jpg

Цей пост - своєрідне прощання, пишучи ці слова мені дуже складно приховати сльози. Чому так. Мій друг мав всі задатки, стати великою людиною, але не мав достойної підтримки зі сторони рідних та близьких. Кожний з нас сам обирає свій шлях і в кінці цього шляху може скаржитись тільки на самого себе. В такі моменти хочеться вірити, що після смерті є щось, що буде як мінімум не гірше життя. Але, жити мріявши про загробне життя, яке невідомо чи є - явно не для мене.

This post is a kind of farewell, writing these words makes it very difficult for me to hide my tears. Why so. My friend had all the makings to become a great man, but he did not have the worthy support of family and friends. Each of us chooses his own path and at the end of this path can only complain about himself. At such moments I want to believe that after death there is something that will be at least no worse than life. But living the dream of an afterlife, which is unknown reality, is clearly not for me.

Що ж. Що трапилось, того вже не змінити. В наших силах змінювати лише один момент нашого життя під назвою “ЗАРАЗ”. Це своєрідні ворота між шляхом назад та шляхом вперед, ворота, де тільки ми приймаємо рішення в яку сторону ми будемо рухатись далі. Через таку жахливу звістку я знову задумався над тим, що “життя одне, воно досить коротке, щоб витрачати час на неважливі речі”.

Well. What happened cannot be changed. We can change only one moment of our life called "NOW". It is a kind of gate between the way back and the way forward, the gate where only we decide in which direction we will move further. Because of this horrible news, I thought again that "life is one, it is short enough to waste time on unimportant things."

Цінуйте свого життя, час, рідних, друзів та знайомих. Хто знає, можливо наступного моменту чогось чи когось з цього списку вже може не бути.

Appreciate your life, time, family, friends, and acquaintances. Who knows, maybe the next moment something or someone from this list may no longer be.

image.png

10% від виплат даної статті я відправляю на своєрідний “депозитний” рахунок своєму синові @andruto. На мою думку заощадження на блокчейні HIVE буде набагато цікавішим за будь-який депозит, що я знаю.
I send 10% of the payments of this article to a kind of "deposit" account to my son @andruto. In my opinion, saving on the HIVE blockchain will be much more interesting than any deposit that I know of.

image.png

    Весь зміст створено автором за псевдонімом @cranium для однойменного блогу на блокчейні HIVE. Використання будь-яких матеріалів дозволено лише після погодження з автором.
    Все содержимое создано автором за псевдонимом @cranium для одноименного блога на блокчейне HIVE. использования любых материалов разрешено только после предварительного согласия автора. 
    All content was created by the author under the pseudonym @cranium for the blog of the same name on the HIVE blockchain. The use of any materials is allowed only after agreement with the author.

image.png

create hive blockchain account

Not got an account yet? Sign up to Hive!

image.png

AD

Ти вже вариш пиво? Щоб почати грати просто натисни на картинку. @cryptobrewmaster - перша криптогра на блокчейні, в яку можна грати без обов'язкових інвестицій!!!

Are you already brewing beer? To start playing just click on the picture. @cryptobrewmaster - the first blockchain cryptogame that can be played WITHOUT mandatory investment !!!

Bonus for start players @cryptobrewmaster

image.png
Posted in HIVEUAJoin Team Ukraine Social MediaVote Our Witness
image.pngJoin the community!image.pngTelegram Chat - TwitterInterview 4.png❤️🚀VOTE❤️🚀

Sort:  

Soboleznovania...

!bro

Спасибо!

Співчуваю!

Дякую

In twitter -

Congratulations @cranium! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 240000 upvotes. Your next target is to reach 250000 upvotes.

You can view your badges on your board And compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - Let's grow together!
The HiveBuzz Shop - New Items and Designs

bro.gif

You have just been bro-fisted by the guys in the man cave and now have 1 more BRO. Enjoy!**

For more info, please give us a look in here: https://discord.gg/qd8J2x3

I am sorry for your loss. I have unfortunately mourned more than a few of my fellows here and in other places.