You are viewing a single comment's thread from:

RE: Jumping spiders.

in OCDlast year

@rizasukma hai droekeuh sepupu si Fahmi Sentosa njouh? saboh lorong ngon si Pandi?

Sort:  

Nyoe bang. Dron pat tinggai?

@rizasukma hai lon yang seureng nginap bak Fahmi dan Pandi, hana tingat keuh? ngon si T. Rizal Efonda. lon alumni SMA Beureunuen tamat 02

Oiya... Man pat dron lawetnyoe.

Jinoe tinggai di Lhokseumawe. Kamoe biasa tiep supot duek ngon Abduh, Levicore

Mantap... Neujok salem lon siat ke urengnyan.