Brass Pipe Beverage Dispenser - Driver Design by Ucmuharfli

in hive-174578 •  2 months ago  (edited)

1_Driver.png


Hi

My design that I will share today is a product that acts as both a lamp and a beverage dispenser. I produced only 1 of this product, which I created with stainless brass and stainless steel pipe fittings and named "Driver". Since the cost is expensive and the production is a bit hard, I can only produce it when the demand comes. I develop most of the products I have designed with pipe parts while making and finalizing. We also have sales from other designs available in the market, even I produce regularly. However, my original designs like "Driver" are more important to me ... Thanks

Design Materials

  • Stainless brass pipe
  • Stainless steel pipe
  • Stainless brass faucet
  • Rustic Light Bulb

Applications

  • Lightning Setup

- TR

Bugün paylaşacağım tasarımım, hem lamba, hem de içecek dispenseri görevi gören bir ürün. Paslanmaz pirinç ve paslanmaz çelik boru parçaları ile oluşturduğum ve ''Driver'' ismini verdiğim bu üründen sadece 1 tane ürettim. Maliyeti pahalı, üretimi de biraz meşakatli olduğundan, yine sadece talep geldiğinde üretebileceğim. Boru parçaları ile tasarladığım ürünlerin çoğunu, yaparken geliştiriyorum ve final halini alıyor. Piyasada olan diğer tasarımlardan da satışımız mevcut, hatta düzenli olarak üretiyorum. Ancak ''Driver'' gibi tam özgün tasarımlarım benim için daha önemli... Teşekkürler

Tasarım Malzemeleri

  • Paslanmaz pirinç boru parçaları
  • Paslanmaz çelik boru parçaları
  • Paslanmaz pirinç musluk
  • Rustik Ampul

Uygulamalar

  • Elektrik bağlantısı

Design Process Photos - Tasarım Süreci

1.jpg


2.jpg


3.jpg


7.jpg


5.jpg


Final

Driver2.png


Driver.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c2-turkish topluluk hesabından oy ve reblog almıştır. @c-squared hesabı topluluk witness'ı olarak faaliyet göstermektedir. Projemizi desteklemek isterseniz bize buradan witness oyunuzu verebilirsiniz.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and reblogged by the @c2-turkish community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here