Fatass Journal... #578

in hive-193552 •  4 months ago 

DSC_2858.JPG

Nie wiem czy można wchodzić na teren dawnego klasztoru w Saint-Denis, parę tygodni temu zajrzałem tam tak nieśmiało, ale tylko kilka metrów wgłąb za gruby klasztorny mur. Przy wjeździe jest tabliczka z informacją, że jest to teren prywatny, ale nie wiem czy dotyczy tylko samochodów, czy również ruchu pieszego. Zebrałem w sobie odwagę i trochę tam pomyszkowałem. Zauważyłem, że w różnych miejscach umiejscowiono tabliczki informacyjne z opisem budynków przed odbudową po rewolucyjnych zniszczeniach.

DSC_2859.JPG

DSC_2861.JPG

DSC_2862.JPG

DSC_2864.JPG

DSC_2865.JPG

Po dawnym akademiku i refektarzach mnichów został tylko szkielet, udało mi się dojść na tyle blisko, żeby zajrzeć do środka, niestety wewnątrz wyrosły już spore krzaki, z tego co widać są tam jeszcze lochy, chyba nawet ktoś próbował tam schodzić po pniu drzewa. Ja nie byłem na tyle ciekawy, żeby wchodzić głębiej w te ruiny, chociaż byłem ciekaw co tam jest.

DSC_2866.JPG

DSC_2868.JPG

DSC_2869.JPG

DSC_2873.JPG

DSC_2875.JPG

DSC_2877.JPG

DSC_2878.JPG

Szukałem też drogi, która prowadziłaby na wzgórze za tymi budynkami klasztornymi, bo zauważyłem na Google Maps, że są tam jeszcze jakieś budynki, ale żadnej nie znalazłem, albo nie dość dokładnie szukałem. Nie chciałem nadużywać wymuszonej gościnności, szczególnie, że dwoje ludzi wyszło z jednego z budynków i zaczęło kręcić się po terenie, w tym momencie wolałem wycofać się.

DSC_2880.JPG

DSC_2881.JPG

DSC_2882.JPG

Na resztę dzisiejszego spaceru wybrałem brukowaną leśną drogę, która jak kiedyś wspomniałem jest pamiątką po latach świetności Imperium Rzymskiego, a dalej leśne ścieżki po lesie Bois de la Vignette, niestety większość lasu jest prywatna i ogrodzona więc trzeba trzymać się wyłącznie kilku ścieżek, które go przecinają.

DSC_2884.JPG

DSC_2886.JPG

DSC_2890.JPG

DSC_2893.JPG

screenshotwww.strava.com2020.03.2920_55_01.jpg


My 2020 goals:

SportGoalDone%
Walking2000 km254,08 km (4,27 km)12,70 %
Cycling2500 km192,51 km7,70 %
Running1500 km200,15 km13,34 %


It was my Actifit Report #57812116
Daily Activity, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Jakie Ty tam masz genialne tereny, to wręcz niemożliwe. Super!

Ty byś zapewne do tej dziury wszedł :) może gdybym był z kimś to trochę więcej bym pomyszkował, ale samemu to trochę się cykałem

@tipu curate

Upvoted 👌 (Mana: 0/4)

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 208.0285 AFIT tokens for your effort in reaching 12116 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 3.16% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Sports Drink - L2
+ 4.5 % SPORTS
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sports Drink - L1
+ 3 % SPORTS
Sports Drink - L3
+ 6 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Appics Companion - L3
+ 7 % APX
Appics Companion - L1
+ 5 % APX
Appics Companion - L2
+ 5 % APX
Boosts increased your AFIT earnings by 138.2585 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial