Fatass Journal... #583

in hive-193552 •  4 months ago 

DSC_2927.jpg

Kolejny dzień w pracy, potrzebowałem jednak chwilę przerwy na świeżym powietrzu. Z wiadomych względów nadal niemal wszystko jest zamknięte na bazie, na terenie bazy jest dużo ścieżek do spacerowania, jednak mam wrażenie, że powietrze jest tam niebezpiecznie gęste :) Dlatego też wsiadłem w samochód i podjechałem do najbliższej wioski Casteau skąd ruszyłem na eksplorację wschodniej części tej dość sporej wioski.

DSC_2928.jpg

DSC_2931.jpg

DSC_2932.jpg

Pierwsze historyczne wzmianki o wsi Casteau pochodzą z czasów Imperium Rzymskiego, wieś została niemal doszczętnie zniszczona w XVII wieku podczas wojny francusko-hiszpańskiej. Zapisała się również w brytyjskiej historii światowego konfliktu na kontynencie, to właśnie w Casteau kapitan Hornby był pierwszym brytyjskim żołnierzem podczas I wojny światowej, który zabił niemieckiego żołnierza, a bębniarz Edward Thomas z Królewskiej Gwardii Dragoonów była pierwszym brytyjskim żołnierzem, który oddał strzał w pierwszej potyczce między brytyjskimi i niemieckimi wojskami podczas tej wojny. Przy głównej drodze jest nawet cokół z tablicą poświęcony tym dwóm brytyjskim żołnierzom.

DSC_2933.jpg

DSC_2937.jpg

DSC_2939.jpg

DSC_2941.jpg

DSC_2962.jpg

Część po której dziś spacerowałem jest starszą częścią wioski, bynajmniej duża ilość budynków z kamienia może o tym świadczyć, prawie wszystkie są doskonale odrestaurowane i przystosowane do potrzeb mieszkańców XXI wieku. Przez Casteau przepływa strumień Obrecheuil, który dawniej napędzał kilka z młynów, obecnie został jeden, ale i tak jest nieużywany. Młyn ten znajduje się w dolinie Obrecheuil na wschodnim krańcu wioski, gdzie dziś spacerowałem.

DSC_2940.jpg

DSC_2942.jpg

DSC_2943.jpg

DSC_2944.jpg

DSC_2947.jpg

DSC_2952.jpg


My 2020 goals:

SportGoalDone%
Walking2000 km272,36 km (4,07 km)13,62 %
Cycling2500 km192,51 km7,70 %
Running1500 km215,13 km14,34 %


screenshotwww.strava.com2020.04.0320_36_59.jpg

It was my Actifit Report #58310045
Daily Activity, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 185.0785 AFIT tokens for your effort in reaching 10045 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 3.72% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Sports Drink - L1
+ 3 % SPORTS
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sports Drink - L3
+ 6 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Appics Companion - L1
+ 5 % APX
Appics Companion - L100
+ 7 % APX
Appics Companion - L2
+ 5 % APX
Boosts increased your AFIT earnings by 114.3085 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial