Fatass Journal... #587

in hive-193552 •  4 months ago 

DSC_3050.JPG

Miałem dziś pierwszy z dwóch dni weekendu w środku tygodnia, najpierw jednak musiałem odespać nocną zmianę. Jeszcze przed obiadem wybraliśmy się z żoną na spacer, tym razem nad kanał w okolice Ville-sur-Haine i Thieu. Kiedy zbliżaliśmy się do Thieu pomyślałem, że na tamtejszych ścieżkach może być znacznie więcej ludzi niż zwykle, dlatego odbiliśmy od kanału w przez pola w stronę Maurage.

DSC_3041.JPG

DSC_3044.JPG

DSC_3045.JPG

Starałem się kontrolować marszrutę na mapach Googla, ale coś poszło nie tak i trafiliśmy w środek pola i nie mogliśmy iść nigdzie dalej bez wchodzenia w szkodę. Musieliśmy się wrócić kilkaset metrów i dopiero wtedy trafiliśmy na właściwą drogę prowadzącą do przedmieść Maurage. Cechą charakterystyczną tej miejscowości jest bardzo duża społeczność potomków włoskich imigrantów, którzy przyjechali za chlebem do belgijskich kopalni. Można tam częściej usłyszeć melodyjny włoski język niż francuski, wielu starszych ludzi wciąż posługuje się wyłącznie językiem włoskim.

DSC_3046.JPG

DSC_3047.JPG

DSC_3049.JPG

Później doszliśmy do windy nr 4 w Thieu, tu moje obawy się potwierdziły. Wzdłuż kanału historycznego spacerowało dużo więcej ludzi niż zazwyczaj, cieszyliśmy się, że tam nie poszliśmy, gdyż wracaliśmy do miejsca gdzie zaparkowałem samochód niedaleko dworca w Havre. Wracając do domu zauważyłem, że wejście na teren wokół ruin zamku w Havre jest zabronione, jak w takim razie przeżyją te dzikie gęsi bez dokarmiania :)

DSC_3052.JPG

DSC_3053.JPG

DSC_3056.JPG

DSC_3058.JPG


My 2020 goals:

SportGoalDone%
Walking2000 km285,21 km (7,85 km)14,26 %
Cycling2500 km243,16 km9,73 %
Running1500 km221,42 km14,76 %


screenshotwww.strava.com2020.04.0720_52_45.jpg

It was my Actifit Report #58715873
Daily Activity, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Manually curated by @minnowvotes

Great stepping @browery, and thanks a lot for sharing those very beautiful pictures, and some of the history of the place, it's awesome.Made in Canva


This post is AWESOME!

It has therefore got a manual 100% upvote from @thisisawesome, for the Awesome Daily Highlights in category Actifit, I give out 1 such vote in that category per day, plus 4 more in other categories, and your post will also be featured in today's Awesome Daily Curation report for more visibility.

The goal of this project is to "highlight Awesome Content, and growing the Hive ecosystem by rewarding it".


Source

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 163.8475 AFIT tokens for your effort in reaching 15873 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 19.38% upvote via @actifit account. 16.52% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 20 AFIT tokens !
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Sports Drink - L2
+ 4.5 % SPORTS
Sports Drink - L1
+ 3 % SPORTS
Appics Companion - L100
+ 7 % APX
Appics Companion - L1
+ 5 % APX
Boosts increased your AFIT earnings by 93.0775 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial