Slabý výkon. / Poor performance :-).

in hive-193552 •  2 months ago  (edited)

Dnes pohoda a klid. Relativně málo přenášení a k tomu vydatná pomoc zákazníků se podepsaly na menším krokovém výkonu. V kempu u Zlaté Koruny si zákazník dokonce odnosil zásoby sám :-).

Today is peace and quiet. Relatively few transmissions and generous customer assistance have resulted in less step performance. In the camp near Zlatá Koruna, the customer even took the supplies himself :-).

I had to run for a while to the river and take a picture of the water and the monastery in the background. It was a little cold, but I didn't mind.
IMG_20200514_093709.jpg

It was already after the rain on the afternoon walk. Only the drops on the grass leaves remembered the morning rain.
IMG_20200514_130955.jpg

Even the moss in the forest got a healthy green color :-). The day before yesterday, it was still gray and dry.
IMG_20200514_162726.jpg

Měl jsem tak chvilku zaběhnout k řece a vyfotit si vodu a klášter v pozadí. Drobně mžilo ale to mi nevadilo.
IMG_20200514_093718.jpg

Na odpolední procházce už bylo po dešti. Jen kapky na listech trávy vzpomínaly na ranní déšť.
IMG_20200514_131057.jpg

I mech v lese dostal zdravou zelenou barvu :-). Předevčírem byl ještě šedý a vyschlý.
IMG_20200514_162736.jpg

linka.png

logo for @tazi
created by @xlisto


#aroundworld

45799
Daily Activity, Moving Around Office, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Zákazníci jsou jistě rádi, že už můžou fungovat ;)
!BEER

Přesně tak :-)
!BEER

  ·  2 months ago (edited)

Koukám, že když uživateli piva dojdou, tak robot mlčí ;) Ba ne, už se ozval. Ještě mi nedošly.

!BEER

Spíše to ještě není úplně vychytané :-)

  ·  2 months ago (edited)

Není. Už jsem rozdal pět piv a můžu rozdat jen čtyři :D
!BEER

Já můžu teoreticky 13. Akorát nevím, jestli to prošlo. Nějak se mi nechce mít otevřenou stránku, kde je vidět, jak pivo teče od uživatele k uživateli.

13? To už máš malou hospodu :-)
Kde najdu takovou šikovnou stránku?

Mám stakovaných 315 !BEER :-)
Tu stránku najdeš v infu u piva na hive-engine. Teď jsem si ji otevřel, ale ještě není předělaná. Naposledy ukazovala průtok na steemitu.


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Kemp u Zlaté Koruny. Tam jsme zakotvili při sjíždění Vltavy. Večer to tam místní přirovnali k africkému slumu. Stanové městečko, že nešlo dohlédnout na konec a ruch jak z továrny. .-)

Letos tam asi takový hukot nebude

!BEER
zkusíme

Sorry, you don't have enough staked BEER in your account. You need 24 BEER in your virtual fridge to give some of your BEER to others. To view or trade BEER go to hive-engine.com

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 376.9763 AFIT tokens for your effort in reaching 45799 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 7.35% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 297.1863 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Lovely to be able to walk to a pretty area to get some photography, obviously not enough rain in the region yet. Have a wonderful weekend.

!tip

Thank you :-)

🎁 Hi @bucipuci! You have received 0.1 HIVE tip from @joanstewart!

@joanstewart wrote lately about: You Only Live Once - A Hive Creative Contest Feel free to follow @joanstewart if you like it :)

Sending tips with @tipU - how to guide.

Thanks :-)