Další úlovek. / Another catch.

in hive-193552 •  2 months ago  (edited)

Celkem klidný den. 40k připadá na práci a ostatní kroky opět na odpolední procházce.
Dnes ráno jsem byl v Blatné. Podařilo se mi urychlit vykládku a tak mi zůstal nějaký čas navíc.

Quite a quiet day. 40k falls on work and the other steps again on the afternoon walk. I was in Blatná this morning. I managed to speed up the unloading and so I had some extra time left.

I used it for a short walk around the local square. This time I did not admire the architecture (there are not many interesting houses), but I looked around the ground. You guessed it right. I was looking for a manhole cover in the collection for @krakonos. Succeeded. It was a bit of a risky business, because all the hatches were in the roadway, but in the end I managed to take a picture of one hatch and not get hurt :-).
IMG_20200519_073857.jpg

Využil jsem ho k malé procházce po místním náměstí. Tentokrát jsem neobdivoval architekturu (není zde mnoho zajímavých domů), ale rozhlížel jsem se po zemi. Tušíte správně. Hledal jsem kanalizační poklop do sbírky pro @krakonos -e. Povedlo se. Byl to sice trochu riskantní podnik, protože všechny poklopy byly ve vozovce, ale na konec se mi podařilo jeden poklop vyfotit a nepřijít při tom k úrazu :-).


linka.png

logo for @tazi
created by @xlisto

#aroundworld

52314
Daily Activity, Moving Around Office, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 314.1563 AFIT tokens for your effort in reaching 52314 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 3.48% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 240.3663 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

No není to krása? Já být multimiliardářem, pořídím si obrovský hangár a začnu krást poklopy od vodovodních kanálů...

:-). Ve Strakonicích mají také pěkné poklopy. Až se tam dostanu, jeden ti vyfotím. A zůstal bych u těch fotek, protože nepotřebují tolik místa a dobře se přenáší :-D