Nezvykle klidná středa. / Unusually quiet Wednesday.

in hive-193552 •  2 months ago  (edited)

Po dlouhé době jsem pod 50k. V práci "pouhých" 38k a zbytek je odpolední procházka. Dopoledne jsem projížděl Novohradské hory. I zde "řádil" kůrovec, ale není to tak markantní, jako v lesích kolem Českých Budějovic.

After a long time, I'm under 50k. At work "only" 38k and the rest is an afternoon walk. In the morning I drove through the Novohradské Mountains. Here, too, the bark beetle "raged", but it is not as striking as in the forests around České Budějovice.

In the afternoon, Sue and I grabbed the dogs and wandered along the forest roads, where nothing should drive. And yet it is full of cars. In one section we met a running dog and his mistress in the car followed him. This is one of the things I absolutely don't understand.

On the way around one pond I took a few pictures. The lead clouds threatened the rain, but in the end only a few drops fell. Maybe next time there will be a beneficial rain.
IMG_20200520_174333.jpg

Odpoledne jsme se Sue popadli psy a vTouláme se po lesních cestách, kde by nemělo nic jezdit. A přesto je zde plno aut. V jednom úseku jsme potkali běžícího psa a za ním jela jeho panička v autě. Tohle je jedna z věcí, které absolutně nechápu.

Cestou kolem jednoho rybníka jsem pořídil pár snímků. Olověné mraky vyhrožovaly deštěm, ale nakonec spadlo jen pár kapek. Snad příště přijde blahodárný déšť.
IMG_20200520_174412.jpg

linka.png

logo for @tazi
created by @xlisto


#aroundworld

48237
Daily Activity, Moving Around Office, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Pěkné fotky. :-) Kdyby panička jela aspoň na kole. .-)
!BEER

Někdy se podaří :-).
Postavu měla, že by pod ní úpěla i čtyřkolka. Kolo by to asi nepřežilo.

:-)

:-)))

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 371.0363 AFIT tokens for your effort in reaching 48237 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 25.59% upvote via @actifit account. 13.98% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 20 AFIT tokens !
The following boosts were applied to your post:

Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 293.2463 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

!BEER