Around The World: Challenge -#1 - Evaluation (vyhodnocení)

in hive-193552 •  2 months ago  (edited)

atw1.gifIt's never too late to do good things. One of those good things is right here. With a delay, but still, there is an evaluation of the first round of the old-new competition
Around The World

There are 0.2 HBD and 100 AFIT in the game. Due to the fact that only one participant entered the first round, I had saved work with counting points.

The only participant and winner of this round is

@garygeo1

gary.jpeg
Take a look at his report from a bike trip to Rakovnicko in Central Bohemia.

The prize for the winner is 0.2 HBD and 100 AFIT
Congratulations
Snímek z 2020-05-23 21-42-47.png
Snímek z 2020-05-23 21-43-02.png

If you are interested in this competition, I refer you to the announcement of the second round, where you can read about the rule and method of evaluation.

plast2.pngNa dobré věci není nikdy pozdě. Jedna z těch dobrých věcí je právě zde. Se zpožděním, ale přece, je tu vyhodnocení prvního kola staronové soutěže
Around The World

Ve hře je 0.2 HBD a 100 AFIT. Vzhledem k tomu, že do prvního kola se přihlásil jen jeden účastník, měl jsem ušetřenou práci s počítáním bodů.

Jediným účastníkem a zároveň výhercem tohoto kola je

@garygeo1

Podívejte se na jeho reportáž z cyklovýletu na Rakovnicko ve středních Čechách.

Cena pro vítěze je 0.2 HBD a 100 AFIT
Gratuluji

Zájemce o tuto soutěž odkazuji na vyhlášení druhého kola, kde se dočtete o pravidle a způsobu hodnocení.

linka.png

logo for @tazi
created by @xlisto#aroundworld16304
Daily Activity, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 371.0363 AFIT tokens for your effort in reaching 16304 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 19.10% upvote via @actifit account. 12.72% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 20 AFIT tokens !
The following boosts were applied to your post:

Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 293.2463 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Rád sem se zúčastnil výzvy. :-)
Snad se ke mě někdo přidá v dalších výzvách. Počasí mi teď nepřálo na výlety, ale jednou se to zlepšit musí. :-)

:-). Nastává klasické období sucha v týdnu a mokro o víkendu :-)
!BEER

To jo. Je to tak. .-))

:-)