Útěk z procházky. / Escape from the walk.

in hive-193552 •  2 months ago  (edited)

IMG_20200523_090119.jpg
Už dlouho se mi nestalo, abych z procházky utíkal domů. To je tak, když je člověk nepoučitelný :-). Vyjít si jen tak nalehko v nestálém počasí se nevyplácí.

It hasn't happened to me in a long time to run home from a walk. This is so when one is unteachable :-). It doesn't pay to go out easily in unstable weather.

Today the weather in our country was similar to yesterday's. A little sun in the morning and then clouds swept across the sky all day. We "swam" from yesterday's walk because of the heavy rain.

Before leaving for this afternoon's walk, I glanced at the sky and Sue and the dogs set off. However, I failed to check the western horizon. It was a mistake. After a 15-minute walk, a strong wind picked up and drove heavy clouds towards us. We didn't hesitate for a minute and turned to home. It paid off. We climbed the last meters by trotting under direct fire from the rain.

The pictures are from yesterday's walk, when a few drops didn't matter :-).
IMG_20200523_170949_BURST6.jpg

Dnes bylo u nás počasí podobné tomu včerejšímu. Ráno trochu slunce a pak se celý den proháněly po obloze mraky. Ze včerejší procházky jsme "připlavali", protože se spustil hustý déšť.

Před odchodem na dnešní odpolední procházku jsem letmo pohledem zkontroloval oblohu a vydali jsme se se Sue a psy na cestu. Opomněl jsem však zkontrolovat západní obzor. Byla to chyba. Po 15 -ti minutách chůze se zvedl silný vítr a hnal k nám těžké mraky. Neváhali jsme ani minutu a otočili se k domovu. Vyplatilo se to. Poslední metry jsme zdolávali poklusem pod přímou palbou proudů deště.

Snímky jsou ze včerejší procházky, kdy už na pár kapkách nezáleželo :-).
IMG_20200523_171226_BURST16.jpg
To není mlha, to je hustý déšť :-)

linka.png
logo for @tazi
created by @xlisto

#aroundworld

17737
Daily Activity, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Manually curated by @minnowvotes

Thank you :-)

Vskutku krásně zapršelo. Kdybych měl chlorofyl, zelenal bych se až od pat.

Po májovém dešti se prý roste. Asi jsem od přírody odtržený, protože jsem se spíš smrskl, jak jsem se krčil :-)
!BEER


Hey @xlisto, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

!VODA !BEER

:-)

You need to stake more BEER (24 staked BEER allows you to call BEER one time per day)

S oblibou zastihne člověka déšť poslední metry před domovem. Většinou někdy tak intenzivní, že po těch pár metrech je člověk mokrý jako myš.

Pár kapek jsme schytali :-)

:-)

Congratulations @bucipuci! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You are a buzzy bee and published a post every day of the week

You can view your badges on your board And compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 382.9163 AFIT tokens for your effort in reaching 17737 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 5.01% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Friend Ranker - L1
+ 1 User Rank
Thanks to your friend @jjprac
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 301.1263 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial