Kolem potoka. / Around the creek.

in Actifit5 months ago (edited)

Nezávidím lidem ve městech. Rozpálené ulice nejsou nic pro mne. Mám velké štěstí, že bydlíme v přírodě. Můžu si vybrat, jestli se budu "opékat" na slunci nebo půjdu na procházku do chladivého lesního stínu.

I don't envy people in cities. Hot streets are nothing to me. I am very lucky to live in nature. I can choose whether to "roast" in the sun or go for a walk in the cool forest shade.
IMG_20200808_160654.jpg

I chose a shadow :-). Sofia and I went for a walk around the stream in our valley. While "upstairs" there was a real summer heat, there was a pleasant shade in the valley and the air was refreshed by a local stream.
IMG_20200808_161155.jpg

The water, quiet and sometimes rustling, flowed through its winding riverbed. Due to recent rains, the stream has plenty of water.
The only disadvantage of increased humidity are the "clouds" of mosquitoes :-).

At one point in the valley, fishermen have tanks for raising fish fry. Water lilies thrive in these tanks. I tried to take pictures of them. Because the place is not accessible, I took photos from a distance over the fence.
lekna1.jpg

Vybral jsem si stín :-). Vypravil jsem se se Sofií na procházku kolem potoka v našem údolí. Zatímco "nahoře" panovalo pravé letní vedro, v údolí byl příjemný stín a vzduch byl osvěžen místním potokem.
IMG_20200808_161210.jpg

Voda, místy tiše a jinde se šuměním, proudila svým klikatým korytem. Díky nedávným dešťům má potok dostatek vody.
Jediná nevýhoda zvýšené vlhkosti jsou "mračna" komárů :-).
IMG_20200808_161259.jpg

Na jednom místě v údolí mají rybáři nádrže na odchov rybího potěru. V těchto nádržích se daří leknínům. Pokusil jsem se je vyfotit. Protože místo není přístupné, fotil jsem z dálky přes plot.
lekna2.jpg

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


15085
Daily Activity, Walking

Sort:  

!BEER

Nějak ti dochází zásoby
!BEER :-)

Stále stakuji a pořád je to málo :)

Po těch "decinkách" se to ukládá pomalu :-)

To teda.

:-)


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

You need to stake more BEER (24 staked BEER allows you to call BEER one time per day)

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 503.8308 AFIT tokens for your effort in reaching 15085 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 6.34% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L100
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
+ 12 % AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 424.0433 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.