Víla? / Fairy?

in Actifit5 months ago (edited)

Přesycen vařením, vypravil jsem se na odpolední procházku ke vzdálené studánce. Stejnou cestou kolem potoka jako včera, jen Kosek dál. Studánka je ukrytá v malé rokli.
IMG_20200809_162105.jpg

Oversaturated with cooking, I went for an afternoon walk to a distant well. The same way around the creek as yesterday, just a short distance away. The well is hidden in a small gorge.

Once upon a time, a small stream flowed through the gorge, which was fed by water from a well. However, the stream of water has weakened and what flows out of the well is lost after a few meters between the stones and soaks into the subsoil.
IMG_20200809_161949.jpg

It is not the lack of groundwater that is to blame, but the wells of new houses that people have built on the hill above the well.

Something blinked in one image when processing GIF photos. I foolishly hoped that it was a local fairy who took care of the spring. Apparently it's just a mosquito that got caught in the shot :-).
fairy.jpg

Kdysi dávno proudil roklí malý potok, který byl napájen vodou ze studánky. Proud vody však zeslábl a to, co vyteče ze studánky se ztratí po několika metrech mezi kameny a vsákne do podloží.

Na vině není nedostatek spodní vody, ale studny nových domů, které si lidé postavili na návrší nad studánkou.

Při zpracování fotografií na GIF na jednom snímku něco problikávalo. Bláhově jsem doufal, že je to místní víla, která pečuje o pramen. Podle všeho to je jen komár, který se mi připletl do záběru :-)

pramen.gif
linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


17697
Daily Activity, Walking

Sort:  

Sotva teče...

!BEER

Na kopci stojí asi 20 domů a skoro všichni mají vrty. Pak je celkem jasné, že na studánku skoro nezbude.

To se nedivím.


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 503.8308 AFIT tokens for your effort in reaching 17697 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 6.09% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L100
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
+ 12 % AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 424.0433 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.