RE: Konec cesty. / End of the road.

You are viewing a single comment's thread from:

Konec cesty. / End of the road.

in hive-193552 •  last month 

:-).
Máš ho pěkně v detailu. Já fotil na rychlo. Zase mi chyběl čas :-)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Snažil jsem se zaostřit na ty hlavičky v popředí, ale houpaly se ve větru, tak mobil odmítal spolupracovat :D :/

Slabý vítr se ukáže vždy, když chceš fotit rostliny z blízka :-)

Přesně :D

:-)