RE: Jako pavouk. / Like a spider.

You are viewing a single comment's thread from:

Jako pavouk. / Like a spider.

in hive-193552 •  last month 

Netrpím. Sice spávám jen 6 hodin denně, ale hluboce. Když spím, nevzbudí mě nic.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Aha, tak šest hodin není zrovna moc, ale jsou lidi, kterým to stačí a vyhovuje. Myslím, že je to výhoda - mají pak víc času na ostatní věci. Navíc spíš tvrdě a kvalitně. Závidím, já mívám občas se spaním problémy.