Abstract

in Photography Lovers2 months ago

IMG_20210109_141215.jpg

IMG_20210109_141316.jpg

On Saturday I went to a friend's cottage a little south of Prague. I didn't know what the space looked like, so I didn't even take a camera. During the afternoon, it turned out to be a mistake. Because the sun beautifully illuminated the forest on the opposite slope and the mobile phone was not able to absorb a high dynamic range. When the melting snow started to fall on us from the trees, we were forced to improvise and pull out a parasol. When I noticed the sun shining into the snow on top of the parasol. I saw 2D shapes being created here and so I tried to capture them. Everything looked great on the phone screen, but it's not so great on a PC. Having a proper camera so the result could be great.

V sobotu jsem jel ke kamarádovi na chatu kousek jižně od Prahy. Nevěděl jsem jak prostor vypadá a tak jsem ani nebral fotoaparát. Během odpoledne se ukázalo, že to byla chyba. Protože slunce krásně osvicovalo les na protějším svahu a mobil nebyl schopen pobrat vysoký dynamický rozsah. Když na nás ze stromu začal padat tající sníh, byli jsme nuceni improvizovat a vytáhnout slunečník. Když jsem si všiml jak do sněhu na vrcholu slunečníku svítí slunce. Viděl jsem jak se zde vytváří 2D obrazce a tak jsem je pokusil zachytit. Na obrazovce telefonu vše vypadalo báječně, ale na PC už to tak skvělé není. Mít pořádnou kameru tak výsledek mohl být parádní.

Sort:  

Congratulations @softa! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 4000 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 5000

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Congratulations @softa! You received a personal badge!

Happy Hive Birthday! You are on the Hive blockchain for 3 years!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking