Podążaj czerwonym szlakiem / Po červené stezce #1

in Photography Lovers2 months ago (edited)

Zdravím kolemjdoucí
Pozdrowienia dla wszystkich wokół

Bohumín je město v České republice kousek od Polských hranic. I když jde o malé město, má zajisté co nabídnout. Jednou se zajímavostí je mimo jiné architektura. Hlavní dominanty města Bohumína vznikly na přelomu 19. a 20. století. Jde o stavby z ostře pálených neomítaných červených cihel v novogotickém stylu. Přestože byly ještě donedávna opomíjeny, nyní jsou odborníky vysoce ceněny a památkově chráněny. Dvanáct z nich je součástí Naučné stezky po červených cihlách v Bohumíně. Stezka má 19 kilometrů a můžete ji projet na kole či obejít pěšky.
Rozhodl jsem se s vámi sdílet pár příspěvků, kde bych chtěl presentovat pár fotografií této architektury. Bude 6 příspěvků jednou týdně, počínaje 31.5.

Bogumin to miasto w Czechach przy granicy z Polską. Mimo, że jest to małe miasteczko, z pewnością ma coś do zaoferowania. Jedną z atrakcji jest między innymi architektura.
Główne zabytki miasta Bohumín powstały na przełomie XIX i XX wieku. Są to budynki z ostro wypalanej, nieotynkowanej czerwonej cegły w stylu neogotyckim. Choć do niedawna były zaniedbywane, obecnie są wysoko cenione i chronione przez ekspertów. Dwanaście z nich jest częścią Bohumińskiej ścieżki edukacyjnej z czerwonej cegły. Trasa ma 19 kilometrów i można ją przejechać lub obejść na piechotę.
Postanowiłem podzielić się z Wami kilkoma postami, w których chciałbym zaprezentować kilka zdjęć tej architektury. Będzie 6 postów raz w tygodniu, począwszy od 31.5.

https://peakd.com/hive-194913/@zirky/podazaj-czerwonym-szlakiem-po-cervene-stezce-1
https://peakd.com/hive-194913/@zirky/podazaj-czerwonym-szlakiem-po-cervene-stezce-2
https://peakd.com/hive-194913/@zirky/podazaj-czerwonym-szlakiem-po-cervene-stezce-3
https://peakd.com/hive-194913/@zirky/podazaj-czerwonym-szlakiem-po-cervene-stezce-4
https://peakd.com/hive-194913/@zirky/podazaj-czerwonym-szlakiem-po-cervene-stezce-5
https://peakd.com/hive-194913/@zirky/podazaj-czerwonym-szlakiem-po-cervene-stezce-6


Dnešní příspěvek je: Farní kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání.

Farní kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání je jednolodní podélná zděná stavba z režného zdiva ve tvaru latinského kříže s příčnou lodí. V ose průčelí je předsazená hranolová věž. Její výška i s křížem je 38,5 metru. Od roku 2008 je kulturní památkou.

Výstavba objektu začala v roce 1900 na pozemku, který daroval hrabě Jindřich Larisch- Mönnich. Projekt vypracoval brněnský architekt Julius Leisching a stavbu provedl bohumínský stavitel Josef Berger.

Kostel Slezské církve evangelické představuje doklad kvalitní architektury z režného zdiva v novogotickém stylu z konce 19. století s dochovaným stylovým mobiliářem z 20. let 20. století. Stavba podélného půdorysu, s věží předstupující před průčelí, transeptem v zadní části a krytými schodišti po obou stranách průčelí stojí v centru města v blízkosti náměstí a tvoří pohledovou dominantu.

Dzisiejszy post to: Kosciol slaskiego-ewangelickiego-augsburskiego wyznania

Nabożeństwa ewangelickie w dawnym Szonychlu-Boguminie-Dworcu odbywały się już od 4.12.1887 r. Początkowo w szkole niemieckiej, potem w gospodzie Moritza Saffiera. Samodzielna ewangelicka gmina wyznaniowa powstała tu dopiero w 1922 r. Liczyła 181 wiernych, dwie trzecie stanowili Niemcy, jedną trzecią Polacy.

Po II wojnie światowej budynek kościoła został skonfiskowany przez państwo jako majątek poniemiecki. Śląskiemu Kościołowi Ewangelickiemu A.W. został przekazany dopiero na początku lat 70. ub. wieku. W 1974 r. świątynia przeszła remont kapitalny. Obecnie odbywają się tu nabożeństwa nie tylko Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W., ale także kilku innych kościołów protestanckich.


Source:

https://www.mesto-bohumin.cz/cz/volny-cas/naucne-stezky/cervena-stezka/
https://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/kulturni-pamatky/1027-evangelicky-kostel-slezske-evangelicke-cirkve-augsburskeho-vyznani.html
https://www.mesto-bohumin.cz/pl/o-miescie/zabytki-w-miescie/1195-kosciol-ewangelicki-slaskiego-kosciola-ewangelickiego-augsburskiego-wyznania.htmlFoto - @zirky

DSC0021.jpg

DSC_0034.JPG

DSC_0023.JPG

DSC_0024.JPG

DSC_0026.JPG

DSC_0029.JPG

DSC_0031.JPG

DSC0018.jpg

Sort:  

!LUV

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Congratulations @zirky! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 200 posts.
Your next target is to reach 250 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - June 1st 2021 - Hive Power Delegation
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

@zirky, you were given LUV from @krakonos. Info: https://peakd.com/@luvshares or check wallet: https://hive-engine.com

!BEER
za použití #aroundtheworld


Hey @zirky, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.