PWOBLEM PAP JANM FINI

in #jokelast year


(pixabay)

Twa bandits al nan l'enfer
Youn se yon Ayisiyen
Lot la se yon Ameriken
Dernye a se yon Franse
Le nêg yo rive yo mande Satan
fe yon appel pou yo rele lakay yo!
Ameriken an rele lakay li poul konn
si yo pran swen timoun yo bien
li pale pou twa minit selman
Satan di'l sa fe $3 millions US
misye rale chek li epi peye byen vit.
Franse a rele lakay li
poul konn koman ekonomi an ye
li pale pou kat minit
Satan di'l sa fe $4 millions Euro
misye kouri peye san grate têt !
Ayisyen an di
animal nan mal li nan mal net
mwen pa gen kob map rele kanmem
paske bagay yo cho bô isit la!
misye rele lakay li pale ak tout fanmil li
tande tout kanaval ki soti yo!
li pale pou 25 minit
Kounya Satan di'l sa fê 25 gouds
Misye sezi!
li di oh koman sa fe fet?
Satan di: Ayiti ak l'enfer se appel lokal

Sort:  

😂😂😂 Ayiti a se lanfè menm wi

Posted using Partiko Android