My Actifit Report Card: January 8 2020

in #actifit9 months ago

Dzisiaj.... Nie chce mi się nic pisać. Chętnie bym się napił. Ledwo żyłem po południu. Jeszcze rano, na początku pracy, znowu mi się Actifit wyłączył i około 1500 kroków poszło. Potem nie miałem jak tego nadrobić i do końca dniówki zrobiłem niewiele więcej niż wczoraj do przerwy śniadaniowej i trzeba było nadrabiać.

Po południu pojechałem do centrum miasta, do Obi, kupić młotek. Bo znowu gdzieś posiałem swój w robocie, albo ktoś zaj... wziął go sobie, oraz gwintowniki M6, bo ten ostatni uje... to znaczy urwałem.

A tak co jeszcze. Kupiłem prawie za 200 złotych (minus podatek) prawie 400 STEEM (dokładnie chyba 393). Nie wiem czy jest dalej sens inwestowania w tę platformę, ale inwestuję.

23470
Shopping, Walking, Weight Lifting, Yard Work

Sort:  

Hi, @bartheek!

You just got a 1.04% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 52.4 AFIT tokens for your effort in reaching 23470 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.65% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial