Before & after ในที่สุดเสั้นทางบ้านของเราก่อมีสะพานให่มสักที่😁😁😁😁

in #thailast month

IMG20190803121550.jpg

IMG_20210427_101215.jpg

Uploading image #2...

IMG_20210508_1.jpg

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆทุกๆคน อันที่จรีงแล้วสะพานข้ามน้ำห้วยบ้านของเราก่อส้างสำเร็ดเรียบร้อยมาเป็นปีๆแล้วน่ะค่ะ แต่ตัวเราเองมั้ยมีโอ้กาส มาเขียนโพสลงให้เพื่อนๆได้อ่านกันเลยสักครั้ง วันนี้ความความจรี่งแล้ว นั่งหารูบในโทละสับนานมาก เนื่องจากคิดมั้ยออกด้วยว่าวันนี้จะโพสในหัวข้ออะไร ชื่งโทละสับรูบกาพก่อเยอะมากๆ ขะหนาดที่แบบว่ากาพไหนที่เอามาลงโพสแล้ว แต่มันก่อยังมั้ยหมดอยู่ดี เหดผลก่อเพราะว่า บางรูบมีแค่รูบแต่เรายังคิดหัวข้อที่จะเขียนมั้ยได้เลย เพราะว่าต้องเขียนทุกๆวัน ก่อต้องมีสักวันที่ย้อมรับว่าคิดอะไรมั้ยิอกและมั้ยรู้หัวข้อที่จะเขียนจรีงๆ บางที่ก่อจะมั้ยโพสเลยก่อเป็นได้ในสะเพราะวันนั้น ส่วนรูบนั้น อันที่จรีงเราก่อมีอยู่น่ะ แต่ว่าด้วยความที่ว่าบางที่กาพแตกต่างกัน แต่อารมของพาบมันชื้อความหมายเหมือนๆกัน เราก่อต้องมั้ยเขียนหัวข้ออะไรที่ช้ำๆกันอยู่แล้ว และ ที่มาทีาไปของแต่ละรูบ บางที่เราก่อไปนูนนี้ที่ก่อจะ ถ่ายกาพเก็บไว้ก่อน ส่วนที่เหลือค่อยว่ากันที่หลัง นั้นจรีงเป็นเหดผลอันแท้จรีงทีาทำให้รูบกาพเพี่มขื้นเลื่อยๆ และ พอเยอะๆเข้าจะหารูบมาโพสก่อต้องนั่งคิดและหาทังรูบทังหัวข้อที่จะมาเขียนไปพ้อมๆกัน วันนี้ก่อใก้บจะเข้านอนแล้ว แต่ก่อต้องโพสอาไร่สักหน่อย ป่อนไปก่อเสยด่าย วันนี้เลยนั่งหาและนืกๆดูแล้วมีอยู่กาพหนื่ง เก็บกาพเอาไว้ตั้งแต่ก่อส้าง ในที่สุดมันก่อสำเร็ดสักที่ นั้นก่อคือสะพานข้ามน้ำ บ้านของเรานั้นเอง ด้วยความที่ แน่ก่อนมันจะเป็นสะพานไม้ ลดให่ยไม่สามาดข้ามได้ ข้ามได้แค่ลด2กงเท่านั้น เลยทำให้ยุ้งยากมากๆ บางอย่างก่อต้องอาไสแรงงานของคนมาช่วยกันขนไป ชื่งลำบากมากๆ และ ในที่สุดประชาชนทุกคนก่อได้พ้อมใจกัน ออกเงินส้างสะพาน, นอกนั้นก่อยังมี คืนนี้ช่วยที่ คนโนนช่วยที่ และ ในที่สุดก่อสำเร็ดตามเป๋าหมาย และ สามาด มีสะพานคอนกรีดไว้ใช้สักที่ และ นี้แหละ เราจื่งต้องเก็บสะพานเก่าและให่มไว้เป็นที่ระรืกไปพ้อมกัน ดั่งนั้นก่อขอฝากสะพานแห่งนี้ไว้ในhive blog แล้วกันน่ะค่ะ สำหรับวันนี้ก่อต้องขอลาไปแล้วค่ะ บ่ายๆ ราตรีสวัสดิ์
Thank you fir for support up-vote and follow me @ chanmaly