มีใครเคยทาร แมลงแบบนี้มั้ยค่ะ เห็นเขาว่าอร่อยมาก และ ลาคาก่อแพงๆ

in #thai6 days ago

IMG_20210502_160652.jpg

Uploading image #1...
สวัสดีค่ะ เพื่อนๆทุกๆคน วันนี้ขิร่วมประกวดกาพถ่ายรูบสัดนาๆชะนิด เข้าปรรักวดกลีบไทยทีมเป็นวันสุดท้ายแล้ว ดั่งนั้นจื่งขอ เสาะหาสัดแปลกๆให่มๆ มาลงโพสกลับเขาบาง ชื่งเรานั้นมั่ยได้ชอบแมลงชะนิดนี้ชะเท่าไร่เพราะว่า กลัวในตัวแมลงชะนิดนี้ นี้เองเหดผลง่ายๆเลย คือหน้าบ้านเรานั้น มีต้นลำไยอยู่ต้นหนื่ง และ พอถีงระดูใบไม้ป่ง มียอดอ่อนๆแล้วก่อ แมลงชะนิดนี้มันจะชอบมาก และมีเยอที่สุดก่อว่าได้ ดั่งนั้นพอถีงระดูนี้ที่ไร่ เราก่อจะลืมและเผอไปโดน ตัวมันอะไรประมานนี้ และก่อโดดมันชีใส่ ชื่งผีวของเราแพ้และมักมีเป็นรอยเหลืองๆขื้นมาก กว่าจะหายดีก่อหลายวันอยู่น่ะ ดั่งนั้นบอกได้เลยว่ามั้ยชอบ เพราะแค่กิ่นของมันเราก่อมั้ยชอบแล้วดั่งนั้นขอบ่ายๆค่ะ, แต่ก่อแอบแปลกใจอยู่อย่างหนื่ง เพราะว่าเจ้าแมลงแบบนี้นั้นเจาดันขายกันแพงมากๆชะนิดที่ว่า ลาคาหนื่งแสนห้าสิบพันกีบต่อกิโล หลื เป็นเงินบาดไทย ก่อจะอยู่ที่ 400บาดประมานนั้นละค่ะ คือคนที่เขาชอบ เขาบอกว่า เวลาเอามาคุกกลับเครื่องปรุงรด แล้วเอาไปทอด กอบๆ อือหือ มันอร่อยมากๆ มากชะจนถีงจะมีลาคาแพงขะหนาดไหนก่อยอมชื้อเพราะว่า อยากกินมากๆนั้นเองค่ะ แม้เห็นคนที่เขาชอบเขากระชิบบอกว่า พูดถีงรดชาติแล้วน้ำลายไห่ล เลียค่ะ เหดผลที่ลาคาแพงก่อเพาะ จับมันยาก และ อันตะลายด้วย ถ้าชีของมันโดดตา มีเสียงตาบิดเลยน่ะ ดั่งนั้นแแอดว่าถีงจะแพงขะหนาดไหน ก่ออย่าเสียงเลย มันอันตะลาย แต่ผู้เชียวชานด้านการจับ เขาก่ิบอกว่ามันได้ลายได้ดี ดั่งนั้นเลยต้องเสียงแล้วค่ะ เพาะสะนั้นในถ้าน่ะที่ใครชอบกินแมลงขะนิดนี้เวลาชื้อก่ออย่าไปตาอรองเจาเลยเนาะ เห็นใจเวลาเก็งมันบาง คือมันอยากจรีงๆค่ะ และ นอกนั้นมันยังสามาดเอามาทไเป็นน้ำพริกได้ด้วย ลดชาติจะคล้ายน้ำพริกแมลงด่าเลย แต่เขาบอกว่า เจ้านี้อร่อยก่วาค่ะ แต่เราก่อมั้ยเคยลอง เห็นทีาต้องให้ผู้เชียงชานมา บิกเลื่องรดชาติชะแล้ว สำลับวันนี้คงต้องพอแค่นี้แล้ว กพกันให่ม โพดหน้าค่ะ บ่ายๆราตรีสวัสดิ์
Thank you for support, up-vote and follow me @ chanmaly