ความสุษที่ตัวเราเลือกเองได้

in #thai2 months ago

received_825295244783308.jpeg

received_510589946820088.jpeg

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆทุกๆคน รู้สืกว่าตอนทำงานเราก่ออยากมีเวลาพักผ่อน และ มักจะบ่นอยู่เลื่อยๆและเนาะว่าไม่มีเวลา วันๆทำแต่งาน แต่พอเอาเขาจรีงๆทุกวันนี้ตั้งแต่โควิดมา บอกเลยว่าชีวิดนั้นว่างมากๆ ว่างจนไม่รู้จะไปหาอะไรมาทำแล้วละค่ะ วันๆก่ออยู่บ้าน นั่งๆนอนๆ ไม่รู้จะทำอะไรเลยจรีงๆ ชีวิดเบื่อๆมากๆ จะทำอย่างไรดีน่อ ให้แต่ละวันของเรามันไม่น่าเบื่อ และ มีชีวิดชีวากลับใครเขา วันนี้แอดเองก่อจนปันยาจรีงๆค่ะ ไม่รู้จะบ่นเรื่องอะไร ทุกวันนี้ทังๆที่เรานั้นว่างมากๆแต่กลับไม่รู้จะทำอะไรหลืเขียนโพสก่อยังฟาหัวข้อที่จะเขียนไม่ได้เลย ชีวืดที่ไม่ได้ไปไหนมาไหนอยู่แต่ที่เดี่มมันรู้สืกเบื่อๆเหนื่อยๆมากๆค่ะ แอดนี้ไม่รู้จะคิดจะทำอะไรแล้วจรีงๆค่ะ วันๆรู้สืกเหนื่อยๆเบื่อๆไม่มีชีวิดชีวา อยากหาอะไรให่มๆทำจุงเบย ใครก่อได้ช่วยแนะนำที่เถอน่ะ เช็งๆอยู่แต่บ้านมา 2-3เดือนแล้วอยากกลับไปใช้ชีวิดแบบปกกะติกลับเขาแล้ว ดั่งนั้นคงต้องรีบๆหาโอกาสให่มๆให้กลับตัวเองแล้วละค่ะ ไม่นั้นชีวิดได้อยู่กลับคำว่าเบื่อและเช็งแบบนร่ไปอีกเป็นปีๆแน่ๆเลย ตรังที่เก็บมาก่อจะหมดกะเป๋าแล้วไม่รู้จะไปหาเงินมาจากไหนแล้วจรีงๆ ชีวิดเบื่อๆค่ะ ดรื่องของีวามเยื่อและอยู่กลับอะไรเดี่มๆนี้ยี่งไม่ต้องพูดถีงเลย พูดชาตินี้ต่ออีกชาติหน้าก่อยังไม่หมด วันๆแอดเองก่อมั้ยรู้จะเขียนอะไรแล้วละค่ะ วันนี้เลยจะพูดถีงหัวข้อที่ว่า จะทำอย่างไรน่อให้ชีวิดมีความสุษเสยที่ ทำอะไรก่อรู้สืกเช็งๆและเคยีดแบบนี้จะหาความสุษมาจากไหน หลือาดจะเป็นเพราะเราตั้งมาดตะถานการใช้ชีวิดที่สูงเกีนไป เลยทำให้ชีวิดที่ต้องดี้นร้นทุกอย่างมันรู้สืกท้อถ่อยอ้างว่างเน็ดเหนื่อย เบื่อๆ ไม่รู้จะวี่งจะเดี่นไปอย่างไร่ แต่ถีงอย่างไรก่อตามชีวิดก่อต้องเดี่นต่อๆไป และมีความสุษอยู่กลับมันใฟ้ถีงที่สุดให้ได้พูดมาทังหมดนี้รู้สืกเหมือนตัวเองกำลังเป็นโรกชืมเส้าเลย ไม่น่าละคนที่เขาขื้นไปอยู่จุดสูงๆ พอตกลงมาจื่งคิดหาวิที่คิดสั้นแบบนี้ชีวิดเบื่อๆนี้เอง คิดแล้วก่อรู้สืกเช็งเนาะ วันนี้เขียนโพสไป บ่นไป เอาไปเอามาก่อได้มาหนื่งโพสอีกแล้ว เขียนโพสแต่ละอย่างไม่เคยมีประโหยดกลับเขาเลย ชีวิดเอ่ย เห็นที่ต้องขออำลาโพสนี้ไปเสยก่อนค่ะ สำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะ บ่ายๆ
Thank you for support up-vote and follow me @ keodavanh