My Actifit Report Card: July 18 2020

in #hive-1935523 months ago

EN-PL

Wczoraj wieczorem dzwoni do mnie babcia i mówi, że sprzedaje garaż dziadka 😂 Jest on trochę za daleko od ich mieszkania, więc przestali z niego korzystać i od roku stał nieużywany i niszczał. Dziadek twierdzi, że się nie zgadzał na żadną sprzedaż, ale chyba wiedział, że opór przed transakcją nic nie wskura. Stan garażu nie był bynajmniej dobry, ale jest w bardzo dobrej lokalizacji. Wokoło powstało kilka osiedli szeregowców. Babcia niestety dała dużo za niską cenę, ale skoro zgodziła się na taką, to chyba nie wypada zmieniać zdania. Pacta sunt servanta. Ale do meritum, pierwszą część dnia spędziłem na wyprowadzce z garażu. Później trochę rowerka, specerow ale bez historii.

EN

Yesterday, my grandma called me to tell she's selling granddad's garage 😂 It's a bit too far away from their house, so they stopped using it and it was left to decay for about a year. Grandfather says he didn't agree to it, but I guess he knew his resistance was futile. It's state was far from good but it's localisation is very good. In the area few new neighbourhoods were founded. Grandma accepted too small price for it, but didn't want to make her change her agreement. Pacta sunt servanta. But let's get back to meritum, the first part of the day I spent on moving out of garage. Later I had some bike ride, few errands.

Jakieś świństwo mi zaatakowało papryki 😭

create hive blockchain account

Care to join Hive? Sign up free here!


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


27448
Cycling, Daily Activity, Home Improvement, House Chores, Walking

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 250.923 AFIT tokens for your effort in reaching 27448 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 3.21% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 184.9030 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial