avatar

๐‘…๐’พ๐“‹๐‘’๐“‡๐’ป๐“๐‘œ๐“Œ๐“ˆ

๐Ÿ’š Founder of @NaturalMedicine ๐Ÿ’š #GardenJournal Challenge ๐Ÿ’š The Herbal Hive
avatar
Really, I just want to grow food and share it with people. And play games.
NEOXAG Power
0
Vote Value
0
avatar
Organic market gardener, craftswoman, home cook, songstress, and striving nature photographer. Enthusiastic about food systems, education and community.
NEOXAG Power
0
Vote Value
0
avatar
Transformational Specialist | Online Educator | Avid Adventurer | Storyteller
NEOXAG Power
70.05447076
Vote Value
0.00096575
avatar
Mad Scotsman exploring this crypto world one coin at a time. An aspiring writer, photographer and narrowboat dweller. Rangers & Real Madrid fan and friend to the animals
NEOXAG Power
0.61651928
Vote Value
0.00000330
avatar
Integral Evolutionary Nexus - I'm here for The Great Awakening - Birthing the New Humanity and the New Earth
NEOXAG Power
0
Vote Value
0
NEOXAG Power
7.59760432
Vote Value
0.00006717
avatar
If you follow the trail of crumbs, that's where I'll be. Unfortunately there won't be any food left though.
NEOXAG Power
0
Vote Value
0
avatar
A college drop out, with interest in everything except for proper planning for the future it seems. Discord Username: AmirTheAwesome1#5402
NEOXAG Power
2.37505165
Vote Value
0.00001664
avatar
"What if none of it happened the way I said? Would it all be a lie? Would the wreckage be suddenly beautiful? Would the dead rise up and walk?"
NEOXAG Power
353.61486694
Vote Value
0.00673872
avatar
Artemis, the barefoot huntress, is connected to all things earthy & healing. Curating at Goddess level, she stalks the best posts, news & ideas & grows evergreen rewards.
NEOXAG Power
0.00625487
Vote Value
0.00000001
avatar
Engineer | Acrobat | Educator | Pet Momma Part quirky. Part cool.
NEOXAG Power
0
Vote Value
0
avatar
travel adventure learning
NEOXAG Power
106.2453215
Vote Value
0.00159189
avatar
31, female. History teacher that is learning about crypto. Love nature, the outdoors, climbing and learning more about the world!
NEOXAG Power
0.48339472
Vote Value
0.00000246
avatar
IT๐Ÿ’ป๐Ÿ“ก, Techโš™๏ธ๐Ÿค–, Gaming๐ŸŽฎ๐Ÿ•น๏ธ Confirmed NERD๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ’ป Financial & Crypto Markets enthusiast! ๐Ÿš€๐ŸŒ•๐Ÿ’ธ๐Ÿ“‰๐Ÿ“ˆโ‚ฟ (Expert in losing money lol) ๐Ÿ›ธ๐Ÿ‘พ๐Ÿ‘ฝ___MEMES are LIFE!___๐Ÿ‘ฝ๐Ÿ‘พ๐Ÿ›ธ ๐Ÿ”’๐Ÿ”—โ›“๏ธTrying to escape the 9-5 to follow my dreams!โ›“๏ธ๐Ÿ”—๐Ÿ”’ ๐Ÿงฑ๐Ÿงฑ๐Ÿงฑ Let's Break The Wall ๐Ÿงฑ๐Ÿงฑ๐Ÿงฑ Brick After Brick ๐Ÿงฑ๐Ÿงฑ๐Ÿงฑ
NEOXAG Power
381.92515838
Vote Value
0.00739120
avatar
a member of the human race
NEOXAG Power
1.02913017
Vote Value
0.00000610
avatar
The Spectrum Economics channel investigates the application of economics in the real world.
NEOXAG Power
25.78544735
Vote Value
0.00029107
avatar
Storyteller, Translator, Photographer and Designer
NEOXAG Power
2177.01944245
Vote Value
0.05967268
avatar
Tools, concepts & the stories of creating a robust and peaceful society through voluntary interactions.
NEOXAG Power
0.19387212
Vote Value
0.00000082
avatar
Iโ€™m basically just using the blockchain as a place to document my personal life experience and read othersโ€™ work. Iโ€™m truly grateful to all who are viewing my content!
NEOXAG Power
0.67640393
Vote Value
0.00000369
NEOXAG Power
3.49858986
Vote Value
0.00002649
avatar
Secondary Account - Focused on Gaming: Card, RPG, On & Off-Chain
NEOXAG Power
2.54448425
Vote Value
0.00001807
avatar
Splinterlands is a blockchain-based collectible card game. Collect digital assets, battle thousands of other players, and win crypto and other rewards!
NEOXAG Power
63.96783449
Vote Value
0.00086595
avatar
Soul Traveler, with every blink of my eyes I take pictures to share with all that are not here, right now...
NEOXAG Power
0
Vote Value
0
avatar
David is an Italian-American expat lost in Japan. A photographer, father, lover of haiku, and eater of natto. Here, there, and everywhere.
NEOXAG Power
61.77164322
Vote Value
0.00083040
avatar
philosophy; fermentation; photography; art; philosophical counselling
NEOXAG Power
2046.76971385
Vote Value
0.05541452